Quán Sách Mùa Thu lưu ý với bạn rằng, sách trước khi chuyển tới tay khách đặt sẽ đảm bảo 100% rằng đấy là sách gốc và được nhân viên tại Quán kiểm tra trang trước khi đi gởi.