Sách tại Quán chỉ có 1 hoặc 2 bản và Quán sách không bán sách photo hay bất cứ hình thức nào ngoài sách gốc.