ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HAY LÀ VĂN MINH MIỆT VƯỜN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: DBSCLHLCMMV
Tác giả: Sơn Nam
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 220
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “ Đồng bằng sông Cửu Long hay là văn minh miệt vườn” của tác giả Sơn Nam là một trong những tác phẩm viết về miền Nam, vùng đất và con người của ông. Sách được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp, gáy sách có một vài tổn thương mang dấu hiệu thời gian. Sách dày 220 trang.

“Miệt Vườn” là một xưng danh sẵn có, gợi nhắc đến một đặc trưng văn hoá vùng sông nước ở miền Nam nước ta. Miệt Vườn là Đồng bằng sông Cửu Long, theo tiếng nôm na của miền Nam phần, là nơi mà dân Việt ra sức khẩn hoang trong hoàn cảnh phức tạp và đã thành công. Miệt Vườn là đất mới hay đất cũ, giàu hay nghèo, có tánh chất phong kiến hay không? Miệt vườn là lò sáng tạo ngành sân khấu cải lương, là nơi mỗi ngôi nhà là một cung điện bình dân, nơi kháng pháp, nơi tung ra những người đi khẩn hoang ở tận mũi Cà Mau. NGày nay, Miệt Vườn là một chiến trường quan trọng về chánh trị ở Việt Nam, của Đông Nam Á. 

0972 873 962