34 NĂM CẦM QUYỀN CỦA CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: 34NCQCCNPC
Tác giả: Lê Đình Cai
Nhà xuất bản: Đăng Trình
Năm xuất bản: 197
Số trang: 194

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "34 năm cầm quyền của chúa Nguyễn Phúc Chu" do tác giả Lê Đình Cai biên soạn, sách do nhà xuất bản Đăng Trình ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách dày 194 trang, bên trong sách rất đẹp, chữ in rõ, không bị nhoè và lem mực, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

Lịch sử dân tộc được quan niệm như là một dòng nước chuyển di liên tục, không có khoảng cách, không có sự gián đoạn và biến cố lịch sử là những sự kiện vượt lên trên, nổi bật rõ ràng và chiếm hữu những đường nét đặc biệt trên diễn trình hình thành của dân tộc. Biến cố đó giống như những cây đa to lớn, cành lá sum sê, vượt lên khỏi cây cối bụi bờ chung quanh, tạo bóng mát và niềm vui cho khách dừng chân trên dặm đường thiên lý. Cho nên việc làm của người đời hay sứ mệnh của nhà chép sử là phải tìm cách làm thế nào để tái tạo những chặng đường lịch sử đặc biệt và có ảnh hưởng lớn lao đó.

0972 873 962