Nhiếp ảnh

CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG VIỆT NAM

Ấn phẩm "Chiến tranh giải phóng Việt Nam" là tập sách ảnh của I-Si-Ca Oa - Bun - Do, do ủy ban phát động phong trào gửi tặng nhân dân Việt Nam, Sách do nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh (Hội Khoa Học Lịch Sử Thành phố Hồ Chí Minh) ấn hành năm 1982. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, được nhà xuất bản đóng bìa cứng, sách dày 480 trang, lõi sách đẹp. Sách song ngữ Việt - Anh, toàn bộ hình ảnh trong sách là hình ảnh in màu. Tập ảnh...
0972 873 962