Dưỡng sinh

YOGA THIỀN ĐỊNH

Ấn phẩm ""Yoga thiền định" của tác giả Nawami, sách do nhà xuất bản Tri Thức phiên dịch và ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, sách dày 166 trang, lõi sách chắc chắn, chữ in rõ, mực không nhoè. Thiền ngày nay không còn là một khái niệm xa lạ đối với nhiều người. Thiền mang đến cho chúng ta những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.- Thiền giờ đây được đông...

PHÉP HUYỀN DIỆU CỦA SINH TỐ

Ấn phẩm "Phép huyền diệu của sinh tố " của tác giả Doris Faber, sách do dịch giả Nguyễn Ngọc Nha phiên dịch, được Việt Nam Khảo Dịch Xã ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 196 trang. SỰ PHI PHẠM VÔ LÝ VỀ NHÂN MẠNG Hàng thế kỉ loài người đã khổ cực và chết một cách...

DƯỠNG SINH TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm “Dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày" của tác giả G. Ohsawa, sách do dịch giả Tôn Thất Hanh phiên dịch, được Nhà xuất bản Phương Quỳnh ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 135 trang, sách đầy đủ, lõi sách rất đẹp. Đây là ấn bản đặc biệt in số lượng giới hạn trên giấy trắng dày, có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của dịch giả. ...

PHƯƠNG PHÁP TÂN DƯỠNG SINH

Ấn phẩm “Phương pháp tân dưỡng sinh” của Sakurazawa Nyoichi, sách do dịch giả A.M. Ngô Thành Nhân - Ngạn Ôn phiên dịch, được nhà xuất bản Anh Minh ấn hành năm 1964. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, sách dày 234 trang, lõi sách rất đẹp. Cuốn sách “Phương pháp tân dưỡng sinh” này là quyển sách đầu tiên bằng Việt ngữ nói về phương pháp của...

YẾU THUẬT DƯỠNG SINH 

Ấn phẩm “Yếu thuật dưỡng sinh” của tác giả Bảo Thọ được nhà xuất bản Mặc Lâm ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 131 trang, lõi sách rất đẹp. Thầy Bảo Thọ đã dày công góp nhặt ở các phương pháp dưỡng sinh xưa nay, và đã một mình nơi hoang đảo tu tập, đạt kết quả người mới viết thành sách. ...

ZEN VÀ TÂN DƯỠNG SINH

Ấn phẩm “Zen và Tân dưỡng sinh” của tác giả V.N.Hoàng, sách được nhà xuất bản Sống Mới ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 206 trang, ruột đầy đủ, lõi sách đẹp. Thuật dưỡng sinh là một phương thức luyện tập sự sống theo lý Âm Dương cho cả xác thịt vẫn linh hồn. ...

ZEN VÀ DƯỠNG SINH

Ấn phẩm “Zen và Dưỡng sinh” của tác giả Thái Khắc Lễ được tác giả tái bản lần 3 năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách dày 295 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách rất đẹp. Cuốn “Zen và Dưỡng sinh” của Thái Khắc Lễ giới thiệu đến độc giả phương pháp Dưỡng sinh Ohsawa, tác giả mong rằng độc giả sẽ có thể áp dụng được những...
0972 873 962