PHƯƠNG PHÁP TÂN DƯỠNG SINH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: PPTDSAM
Tác giả: Sakurazawa Nyoichi 
Nhà xuất bản: Anh Minh
Số trang: 234
GIÁ BÁN: 300.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Phương pháp tân dưỡng sinh” của Sakurazawa Nyoichi, sách do dịch giả A.M. Ngô Thành Nhân - Ngạn Ôn phiên dịch, được nhà xuất bản Anh Minh ấn hành năm 1964. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, sách dày 234 trang, lõi sách rất đẹp. 

Cuốn sách “Phương pháp tân dưỡng sinh” này là quyển sách đầu tiên bằng Việt ngữ nói về phương pháp của Ohsawa tiên sinh.

Theo phương pháp này, không những trị được tất cả các chứng bệnh mà còn ngăn ngừa được các chất phóng xạ; hơn nữa, dẫu cho bom nguyên tử có rơi xuống một nơi nào, các bạn cũng sẽ được an toàn. 

Một dân tộc hậu tiến, bệnh hoạn, kinh tế nghèo nàn, muốn sống còn với thế giới, thiết tưởng không thể không lưu tâm đến phương pháp này. 

Ba yếu tố độc lập của một quốc gia: thổ địa, nhân dân, chủ quyền, nếu không có phương pháp nào làm cho nhân dân khang kiện, không bệnh hoạn để có thể gây dựng một nền kinh tế phong phú, thiết tưởng ba yếu tố ấy không thể nào thập phần đầy đủ.  

0972 873 962