Y học

THỜI LỊNH BỊNH HỌC

Ấn phẩm "Thời lịnh bịnh học" của tác giả Thời Dật Nhơn, sách do dịch giả Nguyễn Đồng Di phiên dịch, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần đầu tiên năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 334 trang, sách đầy đủ trang, lõi sách đẹp. Cho đến nay, người ta vẫn thường cho rằng Phương Đông chỉ có Đạo Hoc, Triết Học, Văn Hóa mà không có khoa học, thực sự không phải...

CẤP CỨU TRỊ BỆNH PHỔ THÔNG

Ấn phẩm "Cấp Cứu Trị Bệnh Phổ Thông" do tác giả Thượng Trúc biên soạn, sách được nhà xuất bản Tân Hà ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đủ trang, sách dày 230 trang, lõi sách chắc chắn . Cuốn sách Cấp Cứu Trị Bệnh Phổ Thông nói về cách trị bệnh bằng phương pháp kích thích trị các chứng bệnh nguy cấp bằng các cách phổ thông đơn giản như cạo gió...

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

Ấn phẩm "Hải Thượng Lãn Ông" do tác giả Nguyễn Văn Minh biên soạn, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách còn đầy đủ bìa trước và bìa sau, gáy sách bị chủ sở hữu trước dán băng keo trong, ruột dày 264 trang, mực in rõ không bị nhoè, lõi sách chắc chắn. Bộ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG (65 quyển) của cụ LÊ TRÁC. Có những loại CHÂU NGỌC CÁCH...

CHÂM CỨU HỌC

Ấn phẩm “Châm cứu học” của tác giả Thích Tâm Ấn được nhà xuất bản Đại Học Vạn Hạnh ấn hành lần thứ nhất năm 1964. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gáy còn nguyên vẹn, sách dày 282 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Sách châm cứu học là cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu học châm cứu, từ khái niệm, nguồn gốc...

CHÂM CỨU HỌC THỰC HÀNH TRỊ LIỆU THẦN KINH HỌC

Ấn phẩm "Châm Cứu Học Thực Hành Trị Liệu Thần Kinh Học" do tác giả Thượng Trúc biên soạn, sách do nhà xuất bản Chi Lăng ấn hành lần đầu năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đầy đủ bìa trước và bìa sau, gáy sách còn nguyên vẹn, sách dày 480 trang, lõi sách đẹp, chữ in rõ, mực không bị nhoè. Khoa châm cứu gốc ở Trung Hoa là phương pháp chữa trị tối cổ. Một bộ sách Đông Y...

HẢI THƯỢNG Y TÔN TÂM LĨNH

Bộ sách "Hải thượng y tôn tâm lĩnh" của tiên sinh Lê Hữu Trác do dịch giả Đình Thụ Hoàng Văn Hòe và Hoàng Đình Khoa dịch giải, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 5 cuốn, sách đẹp, đầy đủ bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Bộ sách gồm 5 cuốn, tập hợp những bài thuốc hay nhất của lương y Hải Thượng Lãn Ông. Sách là do tiên sinh Lê...

PHƯƠNG PHÁP XEM MẠCH THEO ĐÔNG PHƯƠNG

Ấn phẩm “Phương pháp xem mạch theo Đông phương” của tác giả Nguyễn Văn Minh được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Nói về Mạch, ta hãy định nghĩa chữ Mạch trước. Tại sao vậy? ...

TƯ TƯỞNG LÃO TRANG TRONG Y THUẬT ĐÔNG PHƯƠNG 

Ấn phẩm "Tư tưởng lão trang trong y thuật đông phương" của tác giả Trần Văn Tích, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, sách dày 180 trang, lõi sách chắc chắn. Y học cổ truyền phương Đông là một nền y học lớn, rất lớn. Trước hết nó lớn về tầm vóc. Vươn dài từ Mông Cổ, Tây Tạng, Mã châu qua Triều tiên, Nhật Bản, phủ...

Y ÁN CHÂM CỨU THỰC NGHIỆM

Ấn phẩm “Y án nghiên cứu thực nghiệm” của soạn giả Thượng Trúc, sách được nhà xuất bản Hồng Dân ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa, còn bìa gốc, ruột dày 440 trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn. Đề tựa cuốn “Y án châm cứu thực nghiệm” này, tác giả đã dịch bài nói về Khoa châm cứu ở châu Âu (L'acupuncture en Europe) của ông Soulié De...
0972 873 962