Lịch sử, Chính trị và Tư tưởng

PHÊ BÌNH NHO GIÁO TRẦN TRỌNG KIM

Ấn phẩm "Phê bình nho giáo" của tác giả Ngô Tất Tố biên soạn, sách được nhà xuất bản Tân Việt ấn hành lần thứ nhất năm 1943. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần đầu tiên trên chất liệu giấy dó. Giấy dó là giấy thủ công truyền thống của Việt Nam. Có tính chất mềm, xốp và dai, bền. Đây là bản đặc biệt trên giấy dó dày và đẹp. Đây là loại giấy tốt giúp sách được lưu giữ tốt hơn. "Nho giáo" ra đời đã gần mười năm, bây giờ vô cố tôi đem nó ra phê bình,...

TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA DA

Bộ sách "Tuấn chàng trai nước Việt" của tác giả Nguyễn Vỹ do tác giả tự ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn. Đây là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng tốt. Ruột sách sạch đẹp, bìa, lõi sách chắc chắn. Sách đóng bìa và mạ vàng thủ công trên gáy sách. Bìa sách được bọc da tự nhiên trước khi thực hiện các khâu từ tháo sách, vệ sinh, khâu, bo nấm gáy sách.... Bộ sách này không phải là một tiểu thuyết Cũng không phải là một ký ức cá nhân Tuấn là...

BIỆN CHỨNG PHÁP PHỔ THÔNG

Ấn phẩm "Biện chứng pháp phổ thông" do tác giả Phan Văn Hùm, sách được nhà xuất bản Tân Việt ấn hành lần thứ nhất năm 1945. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần đầu tiên trên chất liệu giấy dó. Giấy dó là giấy thủ công truyền thống của Việt Nam. Có tính chất mềm, xốp và dai, bền. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản được đội ngũ Little Cats Bookbinding đóng theo lối Passé carton, bọc bằng da dê dòng chagrin cao cấp của Pháp, cổ áo khâu thủ công bằng chỉ line 2...

VIỆT HOA THÔNG SỨ SỬ LƯỢC

Ấn phẩm "Việt Hoa thông sứ sử lược" của hai soạn giả Sông Bằng - Vân Hạc, sách được nhà xuất bản Quốc Học ấn hành lần thứ nhất năm 1943. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần đầu tiên trên chất liệu giấy dó. Giấy dó là giấy thủ công truyền thống của Việt Nam. Có tính chất mềm, xốp và dai, bền. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản được đội ngũ Little Cats Bookbinding đóng theo lối Passé carton, bọc bằng da dê dòng chagrin cao cấp của Pháp, cổ áo khâu thủ công bằng...

TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG HIỆN ĐẠI _ ẤN BẢN CÓ CHỮ KÝ

Ấn phẩm "TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG HIỆN ĐẠI" của tác giả J. M. BOCHENSKI do cụ Tuệ Sỹ phiên dịch, sách được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa, có áo ngoài, gáy sách bên trong bị hư, sách dày 432 trang, lõi sách chắc chắn. Sách có thủ bút và chữ ký của thầy Tuệ Sỹ Tập sách này hy vọng hoàn thành hai chủ đích. Thứ nhất, nó nhằm cung cấp một hướng dẫn tổng quát trong lĩnh vực triết học hiện đại cho những độc...

PHÂN TÂM HỌC ÁP DỤNG VÀO VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC NGÀNH HỌC VẤN

Ấn phẩm "Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học vấn" của tác giả Vũ Đình Lưu do Tổ hợp xuất bản Gió xuất bản năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bìa gáy, ruột và lõi sách cứng cáp, chữ in rõ nét, dày 166 trang. ---------------------------------------------------------------- " PHÂM TÂM HỌC được phổ biến mạnh mẽ bên châu Mỹ. Tiếp xúc với tâm trạng dân tộc Tàn Bán Cầu, phân tâm học đã tìm những hướng đi khác với những hướng đi cố cựu đề trả lời vào mục đích giáo hóa của dân tộc ấy. Người Mỹ...

KỶ NIỆM LỄ LẠC THÀNH ĐỨC TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT

Ấn phẩm "Kỷ niệm lễ lạc thành Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt" do Hội Thượng Công Quí ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng đầy đủ bìa gáy, phần gáy bị rách nhẹ phía trên nhưng không ảnh hưởng đến nội dung, ruột sách cứng cáp chữ in rõ nét, dày 95 trang. ----------------------------------------------------------------------- "  TRONG LÚC LÊ-CÔNG CÒN THƠ ẤU   Khâm-sai Chưởng Tả quân-dinh Bình-Tây Tướng-quân Quận công tánh LÊ húy DUYỆT, sanh vào năm giáp-thân (1764) tại miền thôn-dã keo-cư gần vàm Trà-lọt (nay thuộc làng Hòa Khánh tỉnh Định Tường).   Nội tổ của Lê Công là...

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ DIỄN NGHĨA

Ấn phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghĩa" của tác giả Ngô Gia Văn Phái, đây là bản dịch của dịch giả Cát Thành do Thuỵ Ký ấn hành năm 1927. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng rất đẹp, sách đóng thủ công, bọc da dê dòng Chagrin cao cấp chuyên dùng để đóng sách. bìa trước của sách được trang trí bằng kỹ thuật inlay và nhũ mạn vàng 24K, ruột và lõi sách cứng cáp, chữ in rõ nét, sách đầy đủ trang ---------------------------------------------------------------- Nhắc đến Hoàng Lê Nhất Thống chí chúng ta thường nghĩ ngay đến...

CÁC VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC

Ấn phẩm "Các vấn đề triết học" của Armand CUVILLIER soạn, do dịch giả Nguyễn Hữu Trọng dịch, Viện đại học Huế xuất bản năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, đủ bìa gáy, chữ in rõ nét, dày 568 trang."                                                                                                       "Việc học và dạy triết lý ở...

NHỮNG CHỦ ĐỀ TRIẾT HIỆN SINH

Ấn phẩm "Những chủ đề triết hiện sinh" của tác giả Emmanuel Mounier do Nhị Nùng xuất bản năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng đủ bìa gáy, ruột và lõi sách chắc chắn, chữ in rõ nét, dày 220 trang. --------------------------------------------------------------- "CÓ LẼ CÁI PHI LÝ MỚI NHẤT CỦA THẾ KỶ XX này là "cái mốt hiện sinh". Hằng ngày, người ta nói truyện bừa bãi về triết hiện sinh trong khi ý nghĩa đích thực của triết hiện sinh lại là làm cho con người thôi không cón nói bừa bãi nữa. Tuy nhiên những người nông cạn chỉ mới lướt...

XÃ HỘI HỌC CHÍNH TRỊ

Ấn phẩm "Xã hội chính trị học" của tác giả Lê Quế Chi do Đại học luật khoa Sàigon xuất bản năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng đủ bìa gáy, ruột và lõi sách chắc chắn, chữ in rõ nét, dày 452 trang. --------------------------------------------------------------- " Đại ý nói, là những khoa học về ý thức hệ, luân lý và chính- trị, cũng cần phải được nghiên cứu cần-thận, như những khoa- học khác, mới có thể thấu hiều và thực-nghiệm được. Người mới bắt đầu nghiên cứu xã hội chính trị-học, có thề chỉ có một ý muốn tầm thường, là tìm...

MẠNH TỬ - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA XƯA

Ấn phẩm "Mạnh Tử" do dịch giả Nguyễn Thượng Khôi phiên dịch, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn đóng bìa xưa. Cuốn 1 dày 430 trang, cuốn 2 dày 444 trang. Sách đẹp nguyên bìa, gáy tập hạ bị sờn, bị một một tý, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tâm học trong Mạnh Tử là tính thiện do trời phú và tâm là cái thần minh của trời ban cho con người. Nên Tâm của ta và tâm của trời là một thể. Mạnh...
0972 873 962