Văn hóa tiền chiến

HÁN VIỆT THÀNH NGỮ - ẤN PHẨM LẦN THỨ NHẤT

Ấn phẩm  “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là "Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do nhà xuất bản Lê Văn Tân ấn hành lần thứ nhất năm 1933. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa rất đẹp, dày 580 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Sách được học giả Phạm Quỳnh viết lời giới thiệu. Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo,...

VIỆT NAM TỪ ĐIỂN - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm "Việt Nam từ điển" do Hội Khai Trí Tiến Đức biên soạn. Sách được ấn hành năm 1931. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, sách không còn bìa gốc, ruột đủ trang, dày 663 trang, lõi sách chắc chắn. Cuốn từ điển này là tác phẩm công phu, dày 663 trang, tra cứu cả chữ Nho lẫn tiếng Pháp hầu tạo chữ để diễn tả những tư tưởng mới du nhập vào Việt Nam, nhất là những danh từ kỹ thuật. Hơn nữa từ điển Khai Trí Tiến Đức còn thâu nhận những danh...
0972 873 962