VIỆT NAM TỪ ĐIỂN - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VNTDHKTTD
Nhà xuất bản: Hội Khai Trí Tiến Đức
Năm xuất bản: 1931
Số trang: 663

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Việt Nam từ điển" do Hội Khai Trí Tiến Đức biên soạn. Sách được ấn hành năm 1931. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, sách không còn bìa gốc, ruột đủ trang, dày 663 trang, lõi sách chắc chắn.

Cuốn từ điển này là tác phẩm công phu, dày 663 trang, tra cứu cả chữ Nho lẫn tiếng Pháp hầu tạo chữ để diễn tả những tư tưởng mới du nhập vào Việt Nam, nhất là những danh từ kỹ thuật. Hơn nữa từ điển Khai Trí Tiến Đức còn thâu nhận những danh từ thổ ngữ của các địa phương cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Cuốn từ điển này sang thế kỷ 21 vẫn thường được lấy làm mẫu mực chính tả và từ mục. Tiểu ban phụ trách soạn thảo gồm các ông Phạm Quỳnh (chủ bút), Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn Văn Luận, Phạm Huy Lục, Dương Bá Trạc, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Đôn Phục, và Đỗ Thận.

0972 873 962