Pháp Việt

HÁN VIỆT THÀNH NGỮ

Ấn phẩm  “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là "Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa rất đẹp, dày 625 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.  Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo, đúng lúc, đúng chỗ thành...

TỪ ĐIỂN CHÀM - VIỆT - PHÁP

Ấn phẩm “Tự điển Chàm - Việt - Pháp” do tác giả Gerard Moussay biên soạn, sách được Trung Tâm Văn Hoá Chàm ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách có khổ lớn, được đóng bìa xưa, bên trong ruột đầy đủ, sách dày 650 trang, lõi sách chắc chắn. Tiếng Chàm từ xưa tới nay được liệt vào trong ngữ tộc các tiếng “Malayo-Polynésien” mà hiện nay vẫn được người dân ở vùng Phan Rang, Phan Thiết, Châu Đốc nước ta sử dụng.  Trong cuốn từ điển này, tiếng Chàm được trình...
0972 873 962