TỪ ĐIỂN CHÀM - VIỆT - PHÁP

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TDCVP1971
Tác giả: Gerard Moussay 
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Tự điển Chàm - Việt - Pháp” do tác giả Gerard Moussay biên soạn, sách được Trung Tâm Văn Hoá Chàm ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách có khổ lớn, được đóng bìa xưa, bên trong ruột đầy đủ, sách dày 650 trang, lõi sách chắc chắn.

Tiếng Chàm từ xưa tới nay được liệt vào trong ngữ tộc các tiếng “Malayo-Polynésien” mà hiện nay vẫn được người dân ở vùng Phan Rang, Phan Thiết, Châu Đốc nước ta sử dụng. 

Trong cuốn từ điển này, tiếng Chàm được trình bày với những chữ viết xưa giống như chữ viết trong các tài liệu ở Phan Rang. 

Ngoại trừ một vài trường hợp được sửa đổi, chữ viết đã được phiên âm theo lối phiên chữ của ông E. Aymonier và A. Cabaton trong quyển Dictionnaire Cam- Francais của họ. Về phiên âm, tác giả chọn phương pháp của giáo sư Nguyễn Bạt Tuỵ. Tác giả cũng đã thêm ở cuối quyển tự điển một từ vựng Pháp- Chàm, Việt- Chàm, là Latinh Chàm, được tiện kiểm các tiếng có trong tự điển này. 

0972 873 962