Binh pháp

CHIẾN QUỐC SÁCH

Ấn phẩm "Chiến Quốc Sách" do hai học giả Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê chú dịch và giới thiệu, sách được nhà xuất bản Lá Bối ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy sách vẫn còn tuy nhiên bề mặt trên của gáy bị nhăn. Ruột bên trong đầy đủ trang, tuy nhiên mấy trang đầu có vết ố vàng rất may chữ vẫn đọc rõ. Sách dày 750 trang, lõi sách chắc chắn. Trịnh Chấn Đạc trong Sáp đồ bản Trung Quốc Văn học sử (Bắc Kinh, 1959) viết: "Thời đại của...

KHỔNG MINH

Ấn phẩm "Khổng Minh" sách do dịch giả Mã Nguyên Lương - Lê Xuân Mai phiên dịch và chú thích, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, sách còn bìa gốc, ruột dày 522 trang, số trang đầy đủ, chữ in rõ, lõi sách chắc chắn. Khổng Minh hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời Tam Quốc. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Trong quân...

QUYỀN LỰC

Ấn phẩm "Quyền lực" của tác giả Bertrand Russell, do dịch giả Đàm Xuân Cận và Nguyễn Vương Chấn phiên dịch, sách được nhà xuất bản Hiện Đại ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách còn bìa trước bìa sau, gáy sách bị sờn nhiều, sách dày 384 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.  Giữa con người và thú vật có nhiều dị biệt hoặc về phương diện trí năng hoặc về phương diện cảm xúc. Khác với thú vật, con người có một số ham muốn tự bản chất đã vô hạn nên không thể được thỏa...
0972 873 962