CHIẾN QUỐC SÁCH

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: CQSGCNHL
Nhà xuất bản: Lá Bối
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 750

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Chiến Quốc Sách" do hai học giả Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê chú dịch và giới thiệu, sách được nhà xuất bản Lá Bối ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy sách vẫn còn tuy nhiên bề mặt trên của gáy bị nhăn. Ruột bên trong đầy đủ trang, tuy nhiên mấy trang đầu có vết ố vàng rất may chữ vẫn đọc rõ. Sách dày 750 trang, lõi sách chắc chắn.

Trịnh Chấn Đạc trong Sáp đồ bản Trung Quốc Văn học sử (Bắc Kinh, 1959) viết:
"Thời đại của Chiến Quốc Sách là một thời đại mới, mà thời đại cũ đã hoàn toàn bị lật đỗ, bị hủy diệt rồi (cho nên) ngôn luận (trong Quốc Sách) độc sáng, trực tiếp, gồm những mưu cơ, cảnh ngữ và những hùng biện lý thú. Những hành động trong truyện đều dũng cảm, không có cái thói thủ cựu... Nhờ vậy mà Chiến Quốc Sách có một nội dung đặc sáng, không khác gì những bộ truyền kỳ của Châu Âu thời trung cổ."
Trung Quốc Văn học sử (Đại học Bắc Kinh 1959) khen:
"Mỗi đoạn trong Chiến Quốc Sách là một sự cố hoàn chỉnh. Tình tiết, kết cấu nhân vật chạm trổ rất linh động; tuy chỉ là phiến đoạn nhưng hoàn chỉnh, có cái phong vị tiểu thuyết."
Các học giả phương Tây như Margoulies, Crump... đều nhận rằng Chiến Quốc Sách có nhiều truyện nghệ thuật rất cao.

0972 873 962