Tâm linh

VIỆT NAM CÔNG THẦN HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO 1833-1861

Ấn phẩm “Việt Nam Công Thần Hiển Thánh Tử Đạo 1833-1861”, do Imprimerie de la Société des Missions Etrangères xuất bản năm 1919 tại Hong Kong. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản được đội ngũ Little Cats Bookbinding đóng theo lối Passé carton, bọc bằng da dê dòng chagrin cao cấp của Pháp, cổ áo khâu thủ công bằng chỉ line 2 màu, nhũ mạ gáy bằng vàng 24k. Giấy gạc màu được làm thủ công bằng phương pháp thuỷ ấn. Ngày nay Hội thánh Annam đã nên bia để vàng đá, treo những gương quá thật anh hùng, đeo mang những...

TỬ VI ÁO BÍ BIỆN CHỨNG HỌC - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

​Ấn phẩm "Tử Vi Áo Bí" của tác giả Hà - Lạc Dã - Phu Việt Viêm Tử, sách do tác giả tự ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng hẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp dày 729 trang, lõi sách chắc chắn. đây là ấn bản đặc biệt giấy trắng đẹp. GIỚI THIỆU Trong suốt thời gian tìm hiểu về khoa tử vi, tôi có thói quen là hễ có cuốn tử vi nào xuất bản là mua liền, bất kể hay hoặc dở vì tôi nghĩ cuốn nào dù tầm thường tới đâu, tất cũng phải có 1-2...

CHU DỊCH - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA XƯA

Ấn phẩm "Chu dịch" của tác giả Sào Nam Phan Bội Châu, lời giới thiệu của cụ Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bộ hai cuốn, sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách gồm cuốn 1 dày 568 trang, cuốn 2 dày 652 trang.Sào Nam Phan Bội Châu Từ Âu học tràn khắp phương Đông, học giả phương Đông say mê theo ngọn triều Âu hoá. Nói đến triết học thời kể những Bá Lạp Đồ (Platon), Khang Đức (Emmanuel...

PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN

Ấn phẩm "Phật học từ điển" của tác giả Đoàn Trung Còn, được Đức Trí Tòng Thơ ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng còn tốt. Chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Đây là bản in lần thứ nhất của tác phẩm. Bộ sách gồm 3 cuốn. Cuốn 1,2 còn đầy đủ bìa gáy, cuốn 3 đóng bìa xưa còn bìa gốc. Quyển "Phật-học từ-điển" này, mặc dầu còn khuyết điểm phần nào, nhưng là công-trình nghiên-cứu liên-tục trong hai mươi năm của soạn giả. Nó không giống như "Phật-học đại tự-điển", mà cũng không giống như "Phật-học tiểu từ-điển",...

TIÊN THIÊN DIỆT SỐ

Ấn phẩm "Tiên thiên diệt số dị bốc tiên tri" của tác giả Nguyễn Khắc Hài, do Hồng Dân xuất bản năm 1969. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp còn đầy đủ bìa gáy, dày 186 trang, ruột sách đẹp, lõi chắc chắn. Loại sách Khảo cứu tỉ mỉ trên 30 năm rất đúng theo sách Cổ truyền Á Đông của Ông Thiệu Khương - Tiết tiên sinh, cầu ứng như thần, như hình với bóng đúng theo sự thắc mắc của người đi cầu bói. Tiên thiên diệt số dị bốc tiên tri quyển 1 và 2 đóng chung...

TỰ HỌC COI CHỈ TAY

Ấn phẩm "Tự học coi chỉ tay" của tác giả Huyền Linh, do Văn Nghệ xuất bản năm 1970. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bìa, gáy mất 3/4, dày 165 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. Ở các người bình thường - nghĩa là các người thuận dùng bàn tay mặt hoặc cả hai bàn tay thì bàn tay trái giữ một vai trò thụ động so với bàn tay mặt là bàn tay có tính cách "tác động". Bàn tay trải tiêu biểu cho các "bản năng" di truyền các điều hay và dở do cha mẹ truyền cho, nói tóm lại các tính chất...

SÁCH DẠY COI TAY ĐOÁN VẬN MẠNG

Ấn phẩm “Sách dạy coi tay đoán vận mạng” của tác giả Vân Sơn, do Nhà xuất bản Ánh Sáng ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, gồm 149 trang. “… Bàn tay mỗi người mỗi khác: kẻ thì ngón tay dài, bàn tay vắn; người thì bàn dài ngón vắn, kẻ thì ngón trỏ dài hơn ngón áp út; kẻ thì ngón út dài người thì ngón út cụt, bởi chẳng giống nhau, chẳng đồng nhau nên tánh người cũng chẳng như nhau. Bởi muốn phân...

KINH DỊCH VỚI VŨ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG

Ấn phẩm “Kinh Dịch với vũ trụ quan Đông Phương” của tác giả Nguyễn Hữu Lương, do Đông Phương Học Phái ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 574 trang. “… Vũ trụ luận có hai phần: Nghiên cứu bản thể tồn tại và yếu tố chân thật của vạn hữu, gọi là bản thể luận (ontologie); Nghiên cứu sự phát sinh, lịch sử và quy túc của thế giới, gọi là vũ trụ luận (cosmologie). Nhân sinh luận có hai phần: Nghiên cứu cái cứu...

PHÉP XUẤT HỒN

Ấn phẩm "Phép xuất hồn" của tác giả Đỗ Hậu Thuần, sách được ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 135 trang, lõi sách rất đẹp, chắc chắn. Khi được xuất hồn lên cao, thì hình bóng ta ngó xuống bản thể ta. Tùy theo sự chịu khó của mỗi người tự ưng thuận công phu cho dày công thì sẽ được xuất hồn đủ hình bóng và thông hiểu quá khứ vị lai cùng được dạo Thiên cảnh. Các bạn nên để ý, khi được xuất hồn thì phải mê,...

TỬ VI THỰC HÀNH

Ấn phẩm "Tử vi thực hành" của tác giả Dịch Lý Huyền Cơ, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 163 trang, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tác giả khi khi viết ra cuốn sách Tử Vi Thực Hành – Dịch Lý Huyền Cơ. Sau khi đã tham vấn và học hỏi các sách chính truyền của nhiều bậc danh tiếng tại Trung Hoa. Và cũng tham khảo kinh nghiệm mấy chục năm qua. Chỉ...

THẦN LINH HỌC THUẬT CHIÊU HỒN

Ấn phẩm "Thần linh học thuật chiêu hồn" do tác giả Nguyễn Khoa Huân biên soạn, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 184 trang, lõi sách chắc chắn, chữ in rõ, mực không nhòe và đầy đủ trang. Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn: Bà Girardin khi đến thăm Victor Hugo, lúc đó đang lưu vong tại Jersey, đã kể với ông về một hiện tượng mới được du nhập từ châu Mỹ; Bà thực sự vững tin vào...

KHỔNG MINH THẦN SỐ

Ấn phẩm "Khổng Minh thần số" của tác giả Trác Lâm Đào Nguyên, sách do nhà xuất bản Khởi Hành ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 341 trang, ruột in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn. Sách này là bản sao thời xưa, khi tới tay tôi thì giấy tờ đều đã bị rách nát, vì sách đã di truyền quá lâu mà người đời ít ai được gặp. Tương truyền rằng sách do quan Võ Hầu Gia Cát đời Hán làm ra, gồm có 384 quẻ, xét...
0972 873 962