TIÊN THIÊN DIỆT SỐ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TTDTNKH-1-H-d
Tác giả: Nguyễn Khắc Hài
Nhà xuất bản: Hồng Dân
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 186

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tiên thiên diệt số dị bốc tiên tri" của tác giả Nguyễn Khắc Hài, do Hồng Dân xuất bản năm 1969. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp còn đầy đủ bìa gáy, dày 186 trang, ruột sách đẹp, lõi chắc chắn.

Loại sách Khảo cứu tỉ mỉ trên 30 năm rất đúng theo sách Cổ truyền Á Đông của Ông Thiệu Khương - Tiết tiên sinh, cầu ứng như thần, như hình với bóng đúng theo sự thắc mắc của người đi cầu bói.

Tiên thiên diệt số dị bốc tiên tri quyển 1 và 2 đóng chung lại thành một quyển Việt ngữ. Mỗi gia đình nên có một quyển sách này, lúc hữu sự lấy ra gieo quẻ linh ứng như Thần. Rất đúng, chữ đâu nghĩa đó không sai.

"CÀN 111

Thiên võ vấn tình thiên tất võ

Thiên tình vấn võ chủ thiên tình

Nhược yếu võ vụ khang Hợi Tý

Tình đa võ thiểu số phân minh.

Trời mưa hỏi tạnh trời ắt mưa

Trời tạnh hỏi mưa trời ắt tạnh

Nếu muốn mưa dầm coi Hợi, Tý

Tạnh nhiều mưa ít, rõ ràng phân."

 - Trích -

0972 873 962