Hồng Dân

TIÊN THIÊN DIỆT SỐ

Ấn phẩm "Tiên thiên diệt số dị bốc tiên tri" của tác giả Nguyễn Khắc Hài, do Hồng Dân xuất bản năm 1969. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp còn đầy đủ bìa gáy, dày 186 trang, ruột sách đẹp, lõi chắc chắn. Loại sách Khảo cứu tỉ mỉ trên 30 năm rất đúng theo sách Cổ truyền Á Đông của Ông Thiệu Khương - Tiết tiên sinh, cầu ứng như thần, như hình với bóng đúng theo sự thắc mắc của người đi cầu bói. Tiên thiên diệt số dị bốc tiên tri quyển 1 và 2 đóng chung...

BÁT LÃM QUẦN THƠ

Ấn phẩm "Bát Lãm Quần Thơ" do tác giả Kim Oanh Ký biên soạn, sách do nhà xuất bản Hồng Dân ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 162 trang. Lõi sách chắc chắn. Cuốn Bát Lãm Quần Thơ là tác phẩm được dịch rất công phu và tỉ mỉ trong nhiều năm. Sách gồm có: Bát trạch không kị Kim lâu, Hoàng ốc kị Kim lâu, xem phương hướng xây cất nhà hoặc để bếp, coi tuổi năm ngày giờ kiết, động thổ bình cơ, đắp nền định táng...

KHẢO CỨU CHIÊM TINH LÝ SỐ

Ấn phẩm "Khảo cứu chiêm tinh lý số do tác giả Viên Tài - Hà Tấn Phát biên soạn, được nhà xuất bản Hồng Dân ấn hành năm 1962. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp. Bìa, gáy và ruột tốt, lõi sách chắc chắn. Số trang đầy đủ. Sách số này xuất bản năm Nhâm Dần 1962. Dùng suốt nhiều đời người không thay đổi. Đông Tây gặp nhau về lý số. Luận đại khái về tính tình, nghề nghiệp, nợ duyên. Coi Nam Nữ sống từ 1 tuổi đến 100 tuổi, cung Mạng gì? Coi Năm sanh và biến...

Y ÁN CHÂM CỨU THỰC NGHIỆM

Ấn phẩm “Y án nghiên cứu thực nghiệm” của soạn giả Thượng Trúc, sách được nhà xuất bản Hồng Dân ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa, còn bìa gốc, ruột dày 440 trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn. Đề tựa cuốn “Y án châm cứu thực nghiệm” này, tác giả đã dịch bài nói về Khoa châm cứu ở châu Âu (L'acupuncture en Europe) của ông Soulié De Morant trong quyển Precis De La Vrait Acuponc Chinoise.  Trước khi xuất bản cuốn sách đầy đủ và vĩ đại về...
0972 873 962