Từ điển

TỪ ĐIỂN VIỆT NAM PHỔ THÔNG

Ấn phẩm "Từ điển Việt Nam phổ thông" của tác giả Đào Văn Tập do nhà xuất bản Vĩnh bảo ấn hành năm 1951. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng đóng bìa xưa rất đẹp, ruột và lõi sách cứng cáp, chữ in rõ nét, dày 727 trang. đây là Một cuốn từ điển khá đặc biệt được đóng bìa bởi ông Nguyễn Văn Châu. Ông Nguyễn Văn Châu hay Paul Châu sở hữu một nhà đóng sách nổi tiếng trước năm 1945. ---------------------------------------------------------------- Một tự điển Việt ngữ mới mở và đầy đủ là một pho sách tối cần cho văn...

VĂN LIỆU TỪ ĐIỂN

Ấn phẩm "Văn liệu tự điển" của tác giả Long Điền Nguyễn Văn Minh, do Quảng Văn Thành Nội Hóa ấn hành năm 1942. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản được đội ngũ Little Cats Bookbinding đóng theo lối Passé carton bọc da tự nhiên, nhũ mạ gáy thủ công bằng vàng 24k. Giấy gạc màu được làm thủ công bằng phương pháp thuỷ ấn. Văn liệu tự điển là một cuốn từ điển quan trọng cho những nhà sưu tầm và nghiên cứu về chữ Quốc Ngữ. Tác phẩm được tác giả Long Điền Nguyễn Văn Minh dành 7 - 8 năm ròng rã...

ĐIỂN HAY TÍCH LẠ

Ấn phẩm "Điển hay tích lạ" của Nguyễn Tử Quang do xuất bản Khai Trí xuất bản được ấn hành vào năm 1974. Ấn phẩm đang được lưu trữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, còn nguyên bìa gáy, gáy được dán lại, lõi sách chắc chắn, đủ 466 trang. Chịu ảnh hưởng văn học cổ điển Trung Hoa, văn học cổ điển Việt Nam có nhiều điển tích. Điển tích tuy có làm trơ rngiaij phần nào về sự phổ thông ý tưởng của văn nghệ phẩm, nhưng ngược lại cũng làm cho ý tưởng của văn nghệ phẩm được mạnh mẽ, phong...

TỪ ĐIỂN ANNAM LUSITAN - LATINH

Ấn phẩm "Từ điển Annam - Lusitan - Latinh" (thường gọi là Từ điển Việt - Bồ - La) do A.de Rhodes biên soạn, được nhóm phiên dịch Thanh Lãng, Đỗ Quang Chính, Hoàng Xuân Việt dịch sang tiếng Việt. Sách được nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội xuất bản năm 1991. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, còn nguyên vẹn bìa và gáy, dày 255 trang, rột đẹp, lõi sách chắc chắn. Từ điển Annam - Lusitan - Latinh (Dictionarium Annamiticum - Lusitanum - Latinum (thường gọi là Từ điển Việt - Bồ - La) do...

NÓI CÓ SÁCH

Ấn phẩm "Nói có sách" của tác giả Vũ Bằng, sách do nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, sách dày 280 trang, ruột đầy đủ. Chữ sách in rõ, lõi sách chắc chắn. Phong trào kháng chiến chống Pháp đã đến với ta kèm theo một phong trào khác: Phong trào dùng danh từ mới bằng chữ nho. Nói "mới" tức là nói rằng trước đây các nhà văn nhà báo, các nhà chính khách, sinh viên, nghệ sĩ... cũng đã có một thời kỳ...

TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN - LÊ NGỌC TRỤ

Ấn phẩm "Tầm nguyên từ điển" do giáo sư Lê Ngọc Trụ biên soạn, sách được nhà xuất bản Tổng Hợp TP. HCM ấn hành năm 1993. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách được nhà xuất bản ấn hành bản bìa cứng, sách dày 856 trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn. Tiếng Việt, theo thông lệ chung, đã mượn lẫn tiếng của các nước láng giềng có quan hệ về địa dư và lịch sử với ta. Ông Henri Maspero đã kết luận hợp lý rằng tiếng Việt Nam...

HÁN VIỆT THÀNH NGỮ - ẤN PHẨM LẦN THỨ NHẤT

Ấn phẩm  “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là "Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do nhà xuất bản Lê Văn Tân ấn hành lần thứ nhất năm 1933. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa rất đẹp, dày 580 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Sách được học giả Phạm Quỳnh viết lời giới thiệu. Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo,...

VIỆT NGỮ TINH TỪ ĐIỂN

Bộ sách “Việt ngữ tinh nghĩa từ điển” của tác giả Long điền Nguyễn Văn Minh được nhà xuất bản Hoa Tiên ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, lõi sách rất đẹp, đầy đủ bộ 2 cuốn đóng chung bìa xưa rất đẹp. Ngày này, tiếng Việt Nam đã có thêm giá trị trên thị trường quốc tế. Văn tự ngôn ngữ Việt Nam, ngoài sự truyền bá tư tưởng cho người trong nước, còn có nhiệm vụ giới thiệu tư tưởng học thuật nước nhà với các nước trên thế giới, để góp...

HÁN VIỆT THÀNH NGỮ

Ấn phẩm  “Hán Việt thành ngữ” có tên tiếng Pháp là "Lexique des expressions sino - vietnamiennes usuelles" của tác giả Bửu Cân do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa rất đẹp, dày 625 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.  Thành ngữ Hán Việt được dùng rất phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo nội dung, điển tích, xuất xứ để sử dụng thành thạo, đúng lúc, đúng chỗ thành...

HÁN VIỆT TÂN TỪ ĐIỂN

Ấn phẩm “Hán Việt tân từ điển” của soạn giả Nguyễn Quốc Hùng được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, sách dày 871 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Trong ngôn ngữ Việt Nam, những từ Hán Việt chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Trong văn chương sách vở, dù viết bằng chữ Nôm thời trước hay bằng chữ Quốc ngữ như ngày nay, tỷ lệ từ ngữ Hán Việt lại càng cao hơn là trong lời nói thường ngày.  Từ...

TỪ ĐIỂN VIỆT NAM

Ấn phẩm “Từ điển Việt Nam” của tác giả Thanh Nghị được nhà xuất bản Thời Thế ấn hành năm 1958. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Sách rất dày và chắc chắn. Ấn phẩm “Từ điển Việt Nam” có những đặc điểm sau:  Rất nhiều danh từ mới về các ngành kinh tế, chính trị, y học, thiên văn, khoa học… đã dùng trên các mặt báo chí, sách vở được thêm vào mà các từ điển đã xuất bản trước đó không có.  Định nghĩa danh từ theo một quan điểm...

CÂY CỎ MIỀN NAM

Bộ sách “Cây cỏ miền Nam” do tác giả Phạm Hoàng Hộ biên soạn, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa gốc, gáy sách bị sờn tý xíu. Với bộ sách này, học sinh, sinh viên Việt Nam có thể xác định, nhận biết các loài sinh vật quanh ta một cách dễ dàng nhờ những hình vẽ về gần 2000 loài thường gặp. Mỗi loài đều được mô tả vắn tắt.  Ở bộ sách này, tác giả không nêu tên tất...
0972 873 962