TỪ ĐIỂN ANNAM LUSITAN - LATINH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TDALL
Tác giả: A.de Rhodes
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 1991
Số trang: 255

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Từ điển Annam - Lusitan - Latinh" (thường gọi là Từ điển Việt - Bồ - La) do A.de Rhodes biên soạn, được nhóm phiên dịch Thanh Lãng, Đỗ Quang Chính, Hoàng Xuân Việt dịch sang tiếng Việt. Sách được nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội xuất bản năm 1991. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, còn nguyên vẹn bìa và gáy, dày 255 trang, rột đẹp, lõi sách chắc chắn.

Từ điển Annam - Lusitan - Latinh (Dictionarium Annamiticum - Lusitanum - Latinum (thường gọi là Từ điển Việt - Bồ - La) do A.de Rhodes biên soạn, xuất bản tại Rôma năm 1651, cách nay đã 339 năm. Nó là quyển từ điển đối dịch đầu tiên lấy từ Việt làm mục từ. Và cho đến nửa cuối thế kỷ XIX, nó vẫn là quyền từ điển duy nhất phản ánh được một khối lượng lớn sắc thái văn hóa vật chất và tinh thần của Việt Nam, thông qua việc giải nghĩa các mục từ.

  Từ điển Việt - Bồ - La, ngoài phần chính là phần đối dịch sang tiếng Bồ Đào Nha và tiếng La tinh khoảng 9000 mục từ Việt cùng hơn một vạn từ ngữ Việt khác được dẫn ra trong các mục từ vì có liên quan đến nghĩa các mục từ; còn thêm một phần nữa khá quan trọng là phần miêu tả cơ cấu ngữ âm và ngữ pháp tiếng Việt, đặt ở đầu từ điển dưới tiêu đề "Báo cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh".

  Từ điển Việt - Bồ - La là một công trình khoa học nghiêm túc được biên soạn theo lối từ điển châu Âu thời kỳ Phục Hưng. Các từ ngữ khó hiểu được giải thích tỉ mi, kèm theo những ví dụ thuyết minh. Do đó, đối với những người biết cả tiếng Việt, Bồ và La tinh thì đương nhiên nó trở thành quyển từ điển giải thích - cùng loại với từ điển tường giải sau này - về tiếng Việt. Trong thực chất, đây là quyển từ điển giải thích về tiếng Việt duy nhất cho đến cuối thế kỷ XIX trước lúc ra đời quyển từ điển giải thích thứ hai - quyển "Đại Nam quốc âm tự vị của Huình Tịnh Paulus Của, xuất bản tại Sài Gòn năm 1895.

  Bản thân Từ điển Việt - Bồ - La là một kho lưu trữ "bỏ túi" về hàng trăm, hàng ngàn di tích văn hóa thế kỷ XVII. Đó là những di tích về dạng chữ Việt là tinh hóa đầu tiên, về diện mạo ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng tiếng Việt thời ấy, về nhiều từ cổ - nay không còn dùng nữa, hoặc nghĩa đã biến đổi - về những vật cổ, phong tục tập quán cổ... được ghi chép hoặc mô tả trong hàng trăm trang từ điển.

  Giới cổ Việt học nhận thấy ở quyển từ điển này một vốn tư liệu rất phong phú và quí giá. Song, muốn sử dụng và khai thác nó thì phải thông thạo tiếng Bồ và tiếng La tinh hoặc giả phải có trong tay một bản dịch tiếng Việt. Qua nhiều thời gian nghiên cứu dịch thuật, vì hạn chế về điều kiện in ấn nên cuốn từ điển được xuất bản khá muộn. Nó là cuốn từ điển nhằm phục vụ không những cho giới nghiên cứu mà còn cho tất cả những ai quan tâm tìm hiểu nền văn hóa lâu đời của dân tộc Việt.

  Cuốn từ điển gồm hai phần:

- Phần I: Chụp sao nguyên bản "Dictionarium Annamiticum - Lusitanium - Latinum", xuất bản tại Rome, 1651 (quyển gốc)

- Phần II: Bản dịch tiếng Bồ Đào Nha và tiếng La tinh có trong quyển gốc ra tiếng Việt.

  Bản dịch đã dịch hai phần quan trọng nhất cua quyển gốc là "Báo cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh".

0972 873 962