Sách

Những tác phẩm tiêu biểu nghiên cứu về Nhật Bản

Thứ Năm, 25/11/2021
Admin quansachmuathu

Nếu tư tưởng là một hoạt động tinh thần để phân định giá trị của con người và các loài động vật thực vật khác nhau, thì đồng thời tư tưởng cũng là một yếu tố tâm linh để nương vào đó là người ta có thể hiểu được những bất đồng giữa người này và người khác, giữa dân tộc nọ và dân tộc kia. Chúng ta, mọi người Việt Nam trong khi hãnh diện với nền văn hóa cổ truyền của dân tộc, và trong khi tha thiết với công cuộc phục hưng những tinh thần truyền thống của Đông Phương - dù...

Đọc tiếp
0972 873 962