Sách giáo khoa

QUỐC SỬ LỚP NHÌ

Ấn phẩm "Quốc sử lớp nhì" của tác giả Phạm Văn Trọng , sách do nhà xuất bản Bộ văn hóa giáo dục ấn hành lần thứ nhất năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách dày 188 trang, lõi sách đẹp, chữ in rõ, mực không bị nhoè. Thể theo lời chỉ dẫn của bộ Văn Hóa Giáo Dục, nghị định số 1005-GD/NĐ ngày 16-7-1959 chúng tôi soạn thảo sách Quốc sử này dành cho học sinh...

LUẬN ĐỀ LUÂN LÝ

Ấn phẩm "Luận đề Luân Lý" do ông Chu Đăng Sơn biên soạn, sách được nhà xuất bản Thăng Long ấn hành năm 1959. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 152 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích...

ĐỊA LÝ HÌNH THỂ

Ấn phẩm "Địa lý hình thể" do hai ông bà Lâm Thanh Liêm biên soạn, sách được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách đủ bộ 2 cuốn, cuốn 1 dày 244 trang, cuốn 2 dày 200 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỬ ĐỊA

Ấn phẩm "Câu hỏi trắc nghiệm sử địa" do ông Lâm Văn Bẻ biên soạn, sách được ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 150 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài,...

DU LỊCH VÒNG QUANH THẾ GIỚI

Ấn phẩm “Du lịch vòng quanh thế giới” của tác giả Nguyễn Hữu Bảng do nhà xuất bản Bích Mạc ấn hành lần thứ nhất năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, gáy sách không gãy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp. Sách dày 244 trang, kích thước 21x15cm. Lần lượt cuốn sách sẽ dẫn bạn qua Phi luật tân, Hạ uy Di, Hoa Kỳ nơi mà tôi đã gần một năm trời...

ẤU HỌC QUỲNH LÂM

Ấn phẩm "Ấu học quỳnh lâm" của tác giả Trình Doãn Thăng, sách do dịch giả Huệ Tri phiên dịch, được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 302 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Ấu học quỳnh lâm là cuốn sách “giáo khoa” cung cấp kiến thức nền tảng cho giáo dục Hán học thời xưa. Sách của Trung Quốc, lưu truyền khá phổ biến tại...

CẨM NANG GIÁO KHOA TRẮC NGHIỆM QUỐC VĂN 12AB

Ấn phẩm "Cẩm nang giáo khoa trắc nghiệm Quốc văn" do nhóm tác giả Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Hữu Mai, Hoàng Minh Hùng, Lưu Trung Khải biên soạn, sách được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 200 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục....

CÂU HỎI ĐỊA LÝ

Ấn phẩm "Câu hỏi địa lý" do ông bà giáo sư Tăng Xuân An biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 120 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo...

CÂU HỎI GIÁO KHOA ĐỊA LÝ

Ấn phẩm "Câu hỏi giáo khoa địa lý" do ông bà Tăng Xuân An biên soạn, sách được nhà xuất bản Tao Đàn ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 150 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích...

CÂU HỎI GIÁO KHOA TRIẾT

Ấn phẩm "Câu hỏi giáo khoa triết" do tác giả Trần Văn Hiến Minh biên soạn, sách được nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 120 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích...

CÂU HỎI GIÁO KHOA TRIẾT

Ấn phẩm "Câu hỏi giáo khoa triết học" do Nguyễn Xuân Hoàng biên soạn, sách được nhà xuất bản Trí Đăng ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 150 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ...

ĐỊA LÝ CHÂU ÂU, CHÂU PHI, CHÂU MỸ

Ấn phẩm "Địa lý Châu âu, châu phi, châu mỹ lớp 7" do nhà xuất bản Nguyễn Du ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 174 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác...
0972 873 962