QUỐC SỬ LỚP NHÌ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: QSLN1965
Tác giả: Phạm Văn Trọng
Nhà xuất bản: Bộ văn hóa giáo dục
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 188
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Quốc sử lớp nhì" của tác giả Phạm Văn Trọng, sách do nhà xuất bản Bộ văn hóa giáo dục ấn hành lần thứ nhất năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách dày 188 trang, lõi sách đẹp, chữ in rõ, mực không bị nhoè.

Thể theo lời chỉ dẫn của bộ Văn Hóa Giáo Dục, nghị định số 1005-GD/NĐ ngày 16-7-1959 chúng tôi soạn thảo sách Quốc sử này dành cho học sinh lớp nhì với những quan điểm sau đây. (*) Những bài học ở lớp nhì không còn là những truyện sử về các bậc danh nhân nước nhà như ở lớp Ba và lớp Tư nữa, mà chính là những bài quốc sử dạy theo thời đại và niên kỷ. Mỗi bài học chỉ chú trọng vào việc lớn chớ không nặng về tiểu tiết, nhưng cũng không đến nổi quá khô khan

0972 873 962