Lịch sử thế giới

TRUNG QUỐC SỬ LƯỢC - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Trung Quốc sử lược" của tác giả Phan Khoang, ấn hành lần thứ 3 năm 1958. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản đặc biệt giấy trắng, có chữ ký tác giả, sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, dày 612 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. ------------------------------------------------- Lịch sử Trung Quốc bắt đầu từ thời Cộng Hòa (Châu Triệu) niên kỷ mới xác thật; Cộng-Hòa năm đầu là năm 841 trước Kỷ Nguyên Gia-tô, trước đó nhà Châu còn 192 năm, nhà ân 629 năm, nhà Hạ 432 năm, Nghiêu 98 năm, Thuấn 39 năm. Như thế năm đầu...

KHOA HỌC NHÂN VĂN

Ấn phẩm "Khoa học nhân văn" do Ban khoa học nhân văn xuất bản năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng đủ gáy bìa, ruột sách cứng cáp chữ in rõ nét, dày 215 trang. ----------------------------------------------------------------------------------------- " Ai cũng biết khoa học là toàn bộ những kiến thức khách quan (chính xác hay sát gần) về thiên nhiên, về xã hội, về con người và tư tưởng con người, nghĩa là, tóm lại, về tất cả những gì có thề làm đối tượng khảo sát cho trí- thức và có thề đặt vào trong vòng thực nghiệm.    Khoa học Nhân văn nhận...

CHIẾN QUỐC SÁCH - BỘ 2 CUỐN

Ấn phẩm "Chiến Quốc Sách" do hai học giả Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê chú dịch và giới thiệu, sách được nhà xuất bản Lá Bối ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy sách vẫn còn tuy nhiên bề mặt trên của gáy bị nhăn. Ruột bên trong đầy đủ trang, tuy nhiên ruột sách từng bị ẩm nhẹ rất may chữ vẫn đọc rõ. Sách dày trọn bộ 2 cuốn, lõi sách chắc chắn. Trịnh Chấn Đạc trong Sáp đồ bản Trung Quốc Văn học sử (Bắc Kinh, 1959) viết: "Thời đại...

BÀI HỌC ISRAEL

Ấn phẩm "Bài học Isreal" của Tác giả Nguyễn Hiến Lê, do Phạm Quang Khải xuất bản năm 1975. Sách đang được lưu giữ tại Quán sách mùa thu có tình trạng tốt sách đủ bìa gáy, dày 286 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. Sự thành lập quốc gia Israel quả là một phép màu. Một dân tộc mất tổ quốc đã hai ngàn năm, phiêu bạt khắp thế giới, ăn nhờ ở đậu các dân tộc khác, tới đâu cũng bị hất hủi, nghi kỵ, chịu đủ những cảnh thảm nhục, tàn sát không sao tưởng tượng nỗi; chính vì chịu những cảnh thảm nhục tàn...

NHỮNG BÍ MẬT CUỘC CHIẾN THÁI BÌNH DƯƠNG

Ấn phẩm "Những bí mật cuộc chiến Thái Bình Dương" do tác giả Nguyễn Bá Ngân biên soạn, được nhà xuất bản Anh Châu ấn hành năm 1974. Sách có tình trạng còn tốt với ruột và gáy sách chắc chắn. Chữ in rõ ràng, lõi sách nguyên vẹn. Chiến tranh Thái Bình Dương khai diễn từ 7/2/1941 và chấm dứt ngày 15/8/1945. Trong 3 năm 9 tháng 8 ngày xẩy ra rất nhiều trận đánh trên không, dưới biển và mặt đất giữa Anh, Mỹ với Nhật Bản. Trận đánh nào cũng dữ dội và đã được rất nhiêu sách Âu, Á, Mỹ tường thuật lại. Mỗi trận đánh có khi...

ĐÔNG NAM Á SỬ LƯỢC - ẤN BẢN RẤT ĐẸP

Ấn phẩm "Đông Nam Á sử lược" của tác giả D. G. E. Hall, sách do Nguyễn Phút Tấn phiên dịch. Sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, bìa cứng của nhà xuất bản, dày 990 trang, lõi sách chắc chắn. Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á, có mối quan hệ gắn bó lâu đời với các nước trong khu vực. Trải qua quá trình lịch sử hàng ngàn năm, mối giao lưu văn hóa và kinh tế, chính trị...

TRUNG QUỐC SỬ LƯỢC

Ấn phẩm "Trung Quốc Sử Lược" của tác giả Phan Khoang do Nhà xuất bản Văn Sử Học ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản được in lần thứ tư có hiệu đính và tăng bổ. Sách được bảo quản trong tình trạng đẹp. Sách còn nguyên bìa gốc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 569 trang. Từ Tây Chu trở về trước, đất căn cứ trọng yếu của người Hán là lưu vực sông Hoàng Hà. Đến thời Xuân Thu, các nước Sở, Ngô, Việt lần lần lớn mạnh, đến thời Chiến Quốc, nước Tần thu gồm đất Ba, đất Thục thì...

ISRAEL VÀ CON NGƯỜI DO THÁI

Ấn phẩm "Israel và con người Do Thái" do tác giả Võ Văn Quân biên soạn, sách do cơ sở xuất bản Trương Vĩnh Ký ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa, gáy hơi sờn, ruột dày 185 trang, chữ in rõ không bị nhòe hay lem mực. Từ ngày thành lập quốc gia Israel, qua bốn cuộc chiến lừng lẫy, dư luận thế giới đã dành cho dân tộc Do Thái một tình cảm đôi khi vượt quá một mức độ vừa phải. Người khâm phục đã khâm phục hết...

VĂN MINH Ả - RẬP

Ấn phẩm "Văn minh Ả - Rập" của tác giả Will Durant do dịch giả Nguyễn Hiến Lê phiên dịch, sách được nhà xuất ban Phục Hưng ấn hành lần đầu năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 342 trang, lõi sách chắc chắn. Trong khi ở Đông Á, dưới các triều Đường, Tống, dân tộc Trung Hoa phát triển đến tột bực nền văn minh cố hữu của họ thì ở Tây Á, dân tộc Ả Rập đương là những dân du mục ở giữa sa mạc, thừa hưởng di sản...

THƯỢNG CỔ SỬ TÂY PHƯƠNG

Ấn phẩm "Thượng cổ sử tây phương" do tác giả Phạm Cao Dương biên soạn, sách được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 300 trang, ruột sách đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt in trên giấy trắng, dày và không bán ra ngoài. Đây không phải là một công trình khảo cứu mà chỉ là một cuốn sách nhỏ tóm lược những điều chính yếu về lịch sử và văn minh của Ai Cập...

LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ VÀ BANG GIAO QUỐC TẾ

Ấn phẩm "Lịch sử chính trị và bang giao quốc tế" của tác giả Hoàng Ngọc Thành, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy, sách đủ bộ 2 cuốn: cuốn 1 dày 366 trang, cuốn 2 dày 434 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. bộ sách Lịch sử chính trị và bang giao quốc tế gồm hai quyển, I và II, Quyển I tường thuật tình hình về chính trị  tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như mối bang...

SỬ CAO MIÊN

Ấn phẩm "Sử Cao - Miên" của tác giả Lê Hương, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1969. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc, sách dày 258 trang, chữ in rõ, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Nước Cao Miên không có quyển sử do người Miên soạn. Chính người Pháp đã làm công việc này trong khoảng thời gian bảo hộ, vì xưa kia, người Miên viết trên lá Thốt Nốt và chỉ giữ được trong vòng 150 năm mà thôi. Khi khám phá những đền đài trong...
0972 873 962