VĂN MINH Ả - RẬP

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VMARNHL
Tác giả: Will Durant
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 342

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Văn minh Ả - Rập" của tác giả Will Durant do dịch giả Nguyễn Hiến Lê phiên dịch, sách được nhà xuất ban Phục Hưng ấn hành lần đầu năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 342 trang, lõi sách chắc chắn.

Trong khi ở Đông Á, dưới các triều Đường, Tống, dân tộc Trung Hoa phát triển đến tột bực nền văn minh cố hữu của họ thì ở Tây Á, dân tộc Ả Rập đương là những dân du mục ở giữa sa mạc, thừa hưởng di sản của Hi Lập, Do Thái... Tự tạo được một tôn giáo riêng, một đế quốc hùng cường nhất thế giới và một nền văn minh rực rõ có phần hơn văn minh Trung Hoa nữa.

Nền văn minh ấy, về triết học, khoa học, y học là chiếc cầu giữa văn minh cổ và văn minh cận đại phương tây, về nếp sống phong nhã, luật pháp nhân từ và nhất là kiến trúc, văn thơ, có những nét đặc biệt của Phương Đông, cho nên đồng thời cũng là chiếc cầu giữa Tây và Đông. Vì vậy nó là một trong những đỉnh cao nhất của lịch sử nhân loại.

0972 873 962