Truyện tàu - Kiếm hiệp

NÓI CHUYỆN TAM QUỐC

Ấn phẩm "nói chuyện tam quốc" do tác giả Vũ Tài Lục biên soạn, được nhà xuất bản Việt Chiến ấn hành lần thứ nhất năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên vẹn, đầy đủ bìa và gáy. Ruột sách đẹp và đầy đủ trang. Thời đại Nam Bắc triều và Nam Tống, sự tranh chấp do dân tộc phân lập, quan niệm Trung Hoa và dị tộc nặng nên không đáng kể. Còn lại Xuân Thu chiến quốc, Hán Sở tranh hùng, Tùy...

TIẾT ĐINH SAN CHINH TÂY

Ấn phẩm "Tiết đinh san chinh tây" của Trần Phong Sắc chuyển sang Việt ngữ, sách do nhà xuất bản Phạm Văn Cường ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách có tình trạng tốt, sách trọn bộ 3 cuốn, dày 451 trang, ruột sách đầy đủ, sách đầy đủ bìa gáy, chữ in rõ nét. ...Nói xong, hai người từ biệt chia tay Nhơn Quý, lưu luyến chẳng muốn dời chân. Ngờ...

QUẦN ANH KIỆT DIỄN NGHĨA

Ấn phẩm "Quần anh kiệt diễn nghĩa" do dịch giả Thanh Phong phiên dịch, sách do nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột sách vài trang bị người sở hữu trước dán băng keo trong, sách dày 176 trang. Truyện gồm ba mươi bốn hồi: Hồi thứ nhứt: Vâng...

THẤT HIỆP NGŨ NGHĨA

Bộ sách "Thất hiệp ngũ nghĩa" do dịch giả Phạm Văn Điều chuyển ngữ, sách do nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1952 . Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bìa, gáy bị sờn, sách đầy đủ trang, ruột đọc tốt. Mỗi dân tộc trên thế giới đều có một bản sắc riêng của mình và thường được thể hiện ở nhiều dạng như hội hè, đình đám, lễ lạt. Có một dạng...

THẤT KIẾM THẬP TAM HIỆP

Ấn phẩm "Thất kiếm thập tam hiệp" do dịch giả Phạm Văn Điều chuyển sang Việt ngữ, sách được nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách trọn bộ 4 cuốn dày 864 trang, lõi sách chắc chắn. Bộ sách gồm các chương: Hồi thứ nhất: Từ công tử khinh...

HẬU TÁI SINH DUYÊN

Ấn phẩm "Hậu tái sinh duyên" do dịch giả Thanh Phong phiên dịch, sách do nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, sách đóng bìa xưa - gáy gân, ruột sách dày 568 trang, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Gần đây, một số tiểu thuyết Trung Hoa nổi tiếng như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thuỷ Hử... lần lượt được tái bản để...

ÔN CỐ TRI TÂN

Ấn phẩm "Ôn cố tri tân" do tác giả Mộng Bình Sơn biên soạn, sách do nhà xuất bản Sống Mới ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa, sách trọn bộ 3 cuốn đóng chung bìa đóng từ thời bao cấp, dày 934 trang, ruột sách đẹp. Ôn Cố Tri Tân là một tổng hợp các ứng xử, những mưu chước của người xưa trong truyện Đông Châu Liệt Quốc. Xét lời...

TÂY DU DIỄN NGHĨA

Ấn phẩm “Tây du diễn nghĩa” của soạn giả Nguyễn Công Kiều được nhà xuất bản Phạm Đình Khương ấn hành năm 1962 . Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa, lõi sách rất đẹp. Bộ sách gồm 2 cuốn dày 742 trang. Tây du diễn nghĩa (hay còn gọi là Tây du ký) là cuốn tiểu thuyết truyện Tàu nổi tiếng toàn thế giới từ rất lâu...

THẬP NHỊ QUẢ PHỤ CHINH TÂY

Ấn phẩm "Thập nhị quả phụ chinh tây" của dịch giả Phong Thanh, sách dày 136 trang được nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, gáy gân, không còn bìa gốc, ruột đẹp. Một câu nói làm tan nát cỏi lòng. Lần cuối ta làm tổn thương chàng. Lệ mặn đắng ta nuốt vào tận đáy lòng. Người thống khổ ta đều thu vào trong mắt. ...

THÚ XEM TRUYỆN TÀU 

Ấn phẩm "Thú xem truyện tàu" do tác giả Vương Hồng Sển biên soạn, tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bìa và gáy nguyên vẹn. Ruột sách đẹp, đầy đủ trang, bìa sách có hình con phượng. Sách gồm 327 trang. Tác phẩm này nằm trong bộ Hiếu cổ đặc san số 2 in lần đầu tiên năm 1970. Hiếu Cổ Đặc San mở đầu bằng tập 1, luận về " Phong...
0972 873 962