Truyện tàu - Kiếm hiệp

CHUNG VÔ DIỆM

Ấn phẩm "Chung Vô Diệm" của tác giả Tô Chẩn, sách do nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1957. Sách gồm 4 tập đóng chung thành 1 cuốn, có bìa riêng cho mỗi tập. Sách dày 736 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. --------------------------- Chung Vô Diệm là Vương hậu của Tề Tuyên vương, quân chủ nước Tề thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Bà nổi tiếng là người đàn bà có tài, trí tuệ vô song, giúp chồng là Tề Tuyên vương quản lý rất tốt nước Tề. Tuy nhiên dung mạo của bà tương truyền là cực kì xấu...

PHONG THẦN DIỄN NGHĨA

Ấn phẩm "Phong thần diễn nghĩa" của tác giả Hứa Trọng Minh, do dịch giả Mộng Bình Sơn dịch, sách do nhà xuất bản Hương Hoa ấn hành năm 1970. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa chắc chắn, dày 1120 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. -------------------------------- Truyện Phong Thần có lẽ không ai không biết. Đại khái truyện nói về tích Võ Vương hội hiệp chư hầu phạt Trụ, thiết lập nhà Châu. Tuy tiếng là tiểu thuyết lịch sử, nhưng nhà viết truyện đã mượn ở lịch sử một cây đinh, cũng như các họa sĩ...

NHẠC PHI DIỄN NGHĨA

Ấn phẩm "Nhạc Phi diễn nghĩa" do Mộng Bình Sơn dịch thuật, Nhà xuất bản Hương Hoa ấn hành năm 1974. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa chắc chắn, dày 962 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. --------------------------------------- Bộ truyện Nhạc Phi thuộc vào loại giảng sử chép vào thời Thanh, thời kỳ suy vọng của dân tộc Hán.Cũng như các loại giảng sử khác, mỗi thời kỳ đều có diễn nghĩa ca, cho nên bộ Nhạc Phi cũng không ngoài khuôn sáo ấy.Đặc biệt bộ Nhạc Phi là một áng văn đề cao anh hùng cứu quốc,...

TAM QUỐC CHÍ _ BẢN DỊCH CỦA TỬ VI LANG

Ấn phẩm "Tam quốc chí diễn nghĩa" của tác giả La Quán Trung, bản dịch của Tử Vi Lang, sách do Á Châu xuất bản 1969-1973. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại "Quán Sách Mùa Thu" có tình trạng đóng bìa xưa còn đủ bìa gốc, đóng chung 8 cuốn thành 4 tập. Ruột sách đẹp, lõi chắc chắn. Bản dịch của Tử Vi Lang là bản dịch có chất lượng rất tốt được giới sưu tầm và độc giả ưa thích và luôn thuộc một trong những bản dịch Tam Quốc được săn lùng. --------------------------- Trước đây, ta đã chọn 6 "tài tử thư" là Trang,...

TIẾT NHƠN QUÍ CHINH ĐÔNG

Ấn phẩm "Tiết Nhơn Quí chinh đông" do Mộng Bình Sơn dịch thuật, nhà xuất bản Hương Hoa ấn hành năm 1967. Sách đóng bìa, ruột đẹp, lõi chắc chắn. ---------------------------------- Tiết Nhơn Quí chinh đông là bộ tiểu truyện nói về đời Đường lúc vua Đường Thái Tôn đang ở ngôi. Thời ấy có thể nói thời oanh liệt của nước Tàu. Dân tộc Hán hùng mạnh chiếm cứ cả miền Trung nguyên rộng lớn, kéo binh đi bình các bộ lạc khác mà thời ấy gọi là "man di". Vua Đường Thái Tôn dẹp loạn nhiều nước nhỏ, sát nhập vào Trung nguyên, mở rộng cương...

TAM QUỐC BÌNH GIẢNG

Ấn phẩm "Tam Quốc bình giảng" của tác giả Nguyễn Tử Quang, được nhà xuất bản Đông Sơn ấn hành năm 1974. Sách có tình trạng đẹp. Chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Bạn đã đọc "Tam Quốc Chí", say sưa "Tam Quốc Chí". Bạn lấy làm thích thú. Bạn theo dõi những hành động của các nhân vật trong truyện: Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Khổng Minh, Phụng Sồ, Châu Du, Quan Công, Trương Phi, Triệu Tử Long,... Và, bạn say mê những trận Xích Bích ao binh, Huê dung đạo, Thất cầm Mạnh Hoạch, Lục xuất Kỳ Sơn,... Các nhân vật, ai cũng có những...

THUỶ HỬ

Ấn phẩm “Thủy Hử” của tác giả Thi Nại Am, sách là bản dịch của dịch giả Á Nam Trần Tuấn Khải, với lời bàn của Kim Thánh Thán được nhà sách Khai Trí ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp, cuốn sách này được in với chất lượng giấy, mực rất tốt, kiểu chữ đẹp.  Xét ra các nhà tiểu thuyết, bắt đầu ở đời Ngụy Tấn, thịnh hành trong đời Đường, đến Tống thì mới thực là đầy lẫy. Thi Nại Am là người đời nhà Nguyên, lại có thể trèo qua...

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Ấn phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa" của tác giả La Quán Trung, sách do dịch giả Mộng Bình Sơn phiên dịch, sách được nhà xuất bản Hương Hoa ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, còn nguyên bìa gáy, sách đầy đủ 2 cuốn đóng bìa xưa, ruột đẹp. Truyện Tam Quốc Chí kể lại một giai đoạn lịch sử của nước Trung Hoa gần 60 năm, dưới thời Hán mạt, từ khoảng 219 đến 265, trong đó nước Trung Hoa chia làm ba vùng, mà mỗi mảnh đất đều có một nhà...

NHÂN VẬT ĐÔNG CHÂU

Ấn phẩm "Nhân vật Đông Châu" do tác giả Thanh Lan Võ Ngọc Thành biên soạn, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Sách dày 200 trang có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy, ruột đủ trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn. Tác giả Thanh Lan Võ Ngọc Thành đã bình luận "nhân vật Đông Châu" với bộ óc và cặp mắt của người lịch lãm đang tận tâm cố gắng đi tìm chân thiện mỹ ở trong và ở ngoài các sự việc. ít nhiều, soạn giả cũng đã nắm vững...

NÓI CHUYỆN TAM QUỐC

Ấn phẩm "nói chuyện tam quốc" do tác giả Vũ Tài Lục biên soạn, được nhà xuất bản Việt Chiến ấn hành lần thứ nhất năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên vẹn, đầy đủ bìa và gáy. Ruột sách đẹp và đầy đủ trang. Thời đại Nam Bắc triều và Nam Tống, sự tranh chấp do dân tộc phân lập, quan niệm Trung Hoa và dị tộc nặng nên không đáng kể. Còn lại Xuân Thu chiến quốc, Hán Sở tranh hùng, Tùy Đường phân tranh, Ngũ đại thập quốc và Tam quốc, sự tranh chấp hoàn...

TIẾT ĐINH SAN CHINH TÂY

Ấn phẩm "Tiết đinh san chinh tây" của Trần Phong Sắc chuyển sang Việt ngữ, sách do nhà xuất bản Phạm Văn Cường ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách có tình trạng tốt, sách trọn bộ 3 cuốn, dày 451 trang, ruột sách đầy đủ, sách đầy đủ bìa gáy, chữ in rõ nét. ...Nói xong, hai người từ biệt chia tay Nhơn Quý, lưu luyến chẳng muốn dời chân. Ngờ đâu Trương Nhân đã cho tay chân rình mò mọi động tĩnh, nghe báo hai vị tiểu vương vào thăm Nhơn Quý thì liền chạy đi mách với Lý Đạo...

QUẦN ANH KIỆT DIỄN NGHĨA

Ấn phẩm "Quần anh kiệt diễn nghĩa" do dịch giả Thanh Phong phiên dịch, sách do nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột sách vài trang bị người sở hữu trước dán băng keo trong, sách dày 176 trang. Truyện gồm ba mươi bốn hồi: Hồi thứ nhứt: Vâng mạng mẹ đem báu cầu hôn Vào ngự quán gặp nghèo tặng của Hồi thứ hai: Tặng người khó giữa đường mang họa Vượt non xanh dưới suối gặp tai Hồi thứ ba: Bạch mã lãnh, Văn Anh gặp cứu Tế nam phủ An đồng mạo hôn Hồi thứ tư: Đứa...
0972 873 962