THUỶ HỬ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: THTNATTK
Tác giả: Thi Nại Am
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1973
Số trang: Đầy đủ 3 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Thủy Hử” của tác giả Thi Nại Am, sách là bản dịch của dịch giả Á Nam Trần Tuấn Khải, với lời bàn của Kim Thánh Thán được nhà sách Khai Trí ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp, cuốn sách này được in với chất lượng giấy, mực rất tốt, kiểu chữ đẹp. 

Xét ra các nhà tiểu thuyết, bắt đầu ở đời Ngụy Tấn, thịnh hành trong đời Đường, đến Tống thì mới thực là đầy lẫy. Thi Nại Am là người đời nhà Nguyên, lại có thể trèo qua các đời Ngụy Tấn mà lên trên được, vậy nên được truyền bá lâu xa, thực là rất đáng.

Than ôi! Văn chương thăng giáng, quan hệ ở thời, bại sử xưa nay, há cũng có không hết thì cả hay chăng? 

Bộ sách này do Ngô Môn Kim Thánh Thán phê chú, lưu hành đã lâu, các chữ lẫn mất đi nhiều. Hoài Đức chủ nhân mới dụng công sửa lại, để hiến ra đời. Riêng ta cho sách này thuộc về loại đọc chơi, nhưng các sách Trang, Liệt chẳng phải là ngụ ngôn cả hay sao? Hoa sớm trăng hôm, sườn non bến nước, cầm một cuốn đọc, bất giác muốn đọc trọn bộ. Trọn bộ rồi muốn đọc luôn lượt nữa, chưa muốn buông ra. Trên đời những bọn "Thưởng kỳ" tất nhiên như thế. 

0972 873 962