Bản đồ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÁNH NAM PHẦN

Bản đồ hành chánh Nam Phần gồm các tỉnh từ Quảng Trị trở vào trong. Bản đồ gồm 2 tờ lớn ghép thành một bản đồ hoàn thiện của khu vực Nam Phần. Tờ bản đồ do Nha du lịch quốc gia Đà Lạt ấn hành năm 1957. Cả hai bản đồ có kích thước là: 80cm x 110cm., các đường kẻ còn rõ, chữ viết ghi tên đường, thị xã còn đọc tốt. Để đủ bộ bản đồ gồm 2 tờ Đông và Tây cũng khá hiếm. Bản đồ có tỷ lệ xích là 1:500.000. ...

BẢN ĐỒ LONG KHÁNH (SỐ 26)

Bản đồ tỉnh Long Khánh do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:150.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Long Khánh là một tỉnh cũ thuộc Đông Nam Bộ Việt Nam Địa bàn tỉnh Long Khánh cũ hiện nay tương ứng với thành phố Long Khánh ...

BẢN ĐỒ HẬU NGHĨA (SỐ 17)

Bản đồ tỉnh Hậu Nghĩa do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:100.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Hậu Nghĩa là một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam Tháng 2 năm 1976, tỉnh Hậu...

BẢN ĐỒ KIẾN HOÀ (SỐ 19)

Bản đồ tỉnh Kiến Hoà do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:150.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Kiến Hòa là một tỉnh cũ ở miền Tây Nam Bộ tồn tại trong giai đoạn 1956 - 1975 . ...

BẢN ĐỒ PHÚ YÊN (SỐ 31)

Bản đồ tỉnh Phú Yên do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:200.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Tỉnh Phú Yên Tại thời điểm khi thiết lập bản đồ so với hiện tại diện tích của tỉnh có nhiều thay đổi cả về địa hình, dân cư, diện tích. Khi đối chiếu bản đồ này với hiện tại sẽ...

BẢN ĐỒ BÌNH DƯƠNG (SỐ 6)

Bản đồ tỉnh Bình Dương do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:150.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Tỉnh Bình Dương tại thời điểm khi thiết lập bản đồ so với hiện tại diện tích của tỉnh có nhiều thay đổi cả về địa hình, dân cư, diện tích. Khi đối chiếu bản đồ này với hiện tại sẽ...

BẢN ĐỒ QUẢNG NGÃI (SỐ 36)

Bản đồ tỉnh Quãng Ngãi do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:200.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm khi thiết lập bản đồ so với hiện tại diện tích của tỉnh có nhiều thay đổi cả về địa hình, dân cư, diện tích. Khi đối chiếu bản đồ này với hiện tại sẽ thấy rõ được sự thay đổi ấy.

BẢN ĐỒ QUẢNG TÍN (SỐ 37)

Bản đồ tỉnh Long Khánh do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:150.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Quảng Tín là một tỉnh cũ ở ven biển Trung Trung Bộ, Việt Nam . Ngày 31 tháng...

BẢN ĐỒ KHÁNH HOÀ (SỐ 23)

Bản đồ tỉnh Khánh Hòa do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:200.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Tỉnh Khánh Hòa tại thời điểm khi thiết lập bản đồ so với hiện tại diện tích của tỉnh có nhiều thay đổi cả về địa hình, dân cư, diện tích. Khi đối chiếu bản đồ này với hiện tại sẽ...

BẢN ĐỒ BÌNH TUY (SỐ 9)

Bản đồ tỉnh Long Khánh do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:150.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Bình Tuy là một tỉnh cũ thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam , Địa bàn tỉnh Bình Tuy cũ hiện nay tương ứng với thị...

BẢN ĐỒ BÌNH LONG (SỐ 8)

Bản đồ tỉnh Long Khánh do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:150.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng. Bình Long là một tỉnh cũ ở miền Đông Nam Bộ , Việt Nam . Hiện...

BẢN ĐỒ SÀI GÒN

Sài Gòn là tên gọi cũ của TP. Hồ Chí Minh hiện tại. Bản đồ Sài Gòn được ấn hành năm 1971 với 11 quận và ngoại ô. Bản đồ đầy đủ các đường phố lớn nhỏ, mọi địa chỉ cần thiết, với địa chỉ các phòng mạch của bác sĩ chuyên khoa bảo sanh viện, bệnh viện. Hiện tại các thông tin trên bản đồ đã thay đổi khá nhiều như: Tên đường, diện tích... Bản đồ có tình trạng bị sờn. Một số chỗ bị chủ sở hữu trước dán băng keo trong, các nếp...
0972 873 962