BẢN ĐỒ QUẢNG TÍN (SỐ 37)

Tình trạng: Còn 6 ấn phẩm
Mã sản phẩm: BDQTIN
Nhà xuất bản: Nha Địa Dư Quốc Gia
Năm xuất bản: 1971
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Bản đồ tỉnh Long Khánh do Nha Địa Dư Quốc Gia thiết lập và ấn hành năm 1971. Tờ bản đồ có kích thước dài 60cm - rộng 80 cm được vẽ theo tỷ lệ 1:150.000. Tờ bản đồ có tình trạng rất tốt, các đường vẽ rõ ràng.

Quảng Tín là một tỉnh cũ ở ven biển Trung Trung Bộ, Việt Nam.

Ngày 31 tháng 7 năm 1962, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh Quảng Nam và Quảng TínSông Rù Rì là phân giới hai tỉnh.

Từ năm 1976, tỉnh được hợp nhất với Quảng Nam và Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

0972 873 962