Danh nhân

ĐỜI THÚC GIẠ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA CON GÁI TÁC GIẢ

Ấn phẩm "Đời Thúc Giạ" của tác giả Ưng Bình Thúc Giạ Thị, sách do nhà xuất bản Gió Bốn Phương ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, dày 154 trang. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của con gái tác giả: nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương ...

KỶ NIỆM 200 NĂM SANH NHỰT ĐỨC TẢ QUÂN

Ấn phẩm “ Kỷ niệm 200 năm sanh nhựt Đức Tả Quân ” của tác giả Huỳnh Công Thạnh, sách được nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1964 . Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Lê Văn Duyệt (1763 - 1832) là một nhà chính trị, quân sự Việt Nam. Ông được biết đến...

TÁC GIẢ TÁC PHẨM

Ấn phẩm "Tác giả tác phẩm" của tác giả Trần Tuấn Kiệt, sách do nhà xuất bản Sông Kiên ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 222 trang. Công hầu khanh tướng trong thiên hạ Rót lại chưa đầy mắt mỹ nhân (Phạm Thái) ...

KỶ YẾU LỄ KỶ NIỆM NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Ấn phẩm "Kỷ yếu lễ kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu" được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách khổ lớn, dày 140 trang, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, sách có rất nhiều tư liệu hình ảnh. Trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm các danh nhân nước nhà trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa với sự...

CUỘC ĐỜI OANH LIỆT CỦA TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT

Ấn phẩm “Cuộc đời oanh liệt của Tả quân Lê Văn Duyệt” do Lê Đình Chân chắp bút được in xong tại nhà in Nguyễn Văn Của, nhà xuất bản Phổ Thông ấn hành năm 1958 . Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, đủ bìa trước bìa sau, gáy hơi sờn. Ruột sách dày 106 trang, ruột bên trong đẹp và đầy đủ trang. Đây là ấn bản...

VUA QUANG TRUNG

Ấn phẩm "Vua Quang Trung" của tác giả Phan Trần Chúc, sách do nhà xuất bản Chính Ký ấn hành lần thứ hai năm 1953. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 223 trang, chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Quang Trung (Nguyễn Huệ) là một nhân vật lớn trong một thời kỳ vừa bi, vừa hùng của lịch sử dân tộc. Bi vì cảnh chế độ phong kiến suy tàn với bao cảnh khuynh...

NGUYỄN TRÃI

Ấn phẩm "Nguyễn Trãi" của tác giả Trúc Khê Ngô Văn Triện, sách do nhà xuất bản Trúc Khê Thư Xã ấn hành năm 1953. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa, gáy sách được chủ sở hữu trước dùng giấy nến bao lại nhưng gáy vẫn còn nguyên. Sách dày 181 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai sinh năm 1380 mất năm 1442, cha Nguyễn Trãi là Nguyễn Ứng...

CHÂN DUNG PHAN THANH GIẢN

Ấn phẩm "Chân Dung Phan Thanh Giản" của tác giả Nguyễn Duy Oanh, sách được nhà xuất bản Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành lần thứ nhất năm 1974 . Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, Sách dày 475 trang, lõi sách chắc chắn, ruột sách đẹp, đầy đủ trang ...

ĐỜI CHÍNH TRỊ CỦA TỔNG THỐNG JOHN KENNEDY

Ấn phẩm “Đời chính trị của Tổng thống John F. Kennedy” của tác giả James M.Burns, sách do dịch giả Nguyễn Công Phú phiên dịch, được ấn hành năm 1960. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 267 trang, bên trong ruột rất đẹp và đầy đủ trang, lõi sách như mới. “Đời chính trị của Tổng thống John F. Kennedy” là cuốn sách viết về tiểu sử, tóm...

CHẾ LAN VIÊN THI SĨ TIỀN CHIẾN

Ấn phẩm “Chế Lan Viên” của tác giả Hoàng Diệp do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa của Phạm Thắng, lõi sách và gáy sách đẹp, không bị gãy, rách. Ở đây, ta gặp gỡ Chế Lan Viên qua vần thơ, qua câu chữ của ông dù chỉ một tập thơ rất nhỏ, rất...

THẾ PHONG NHÀ VĂN TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI

Ấn phẩm “Thế Phong Nhà văn - Tác phẩm - Cuộc đời” là bản in lần thứ hai tại nhà in riêng của Đại Nam Văn Hiến năm 1966. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, lõi sách đẹp. "Thế Phong Nhà Văn- Tác phẩm- Cuộc đời” là cuốn tự truyện của của nhà văn Thế Phong. Khi viết cuốn sách này, không đã tự xác định mình là nhà văn hay thi sĩ. Và theo như ông,...

NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Ấn phẩm "Nguyễn Tri Phương" do tác giả Phan Trần Chúc biên soạn, được nhà xuất bản Chính Ký ấn hành lần thứ hai năm 1956. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 130 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. "Triều đình đối với các quan tại chức, việc đáng tội thì làm tội, có công thì ban thưởng. Quan cố Khâm mạng đại thần là Nguyễn Tri Phương ra trấn Hà Thành, vì thành...
0972 873 962