LỊCH SỬ QUAN PHỦ NGÔ VĂN CHIÊU

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: LSQPNVC-1
Tác giả: Ngô Văn Chiêu
Nhà xuất bản: Hòa Chánh
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 130

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lịch sử quan phủ Ngô Văn Chiêu (1878-1932): Người sáng lập Cao Đài Đại Đạo" được in tại nhà in Hòa Chánh vào năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, tốt, còn bìa gáy, dày 130 trang.

"Từ năm Nhâm Thân (1932) đến nay, quyển Lịch sử của Đức Ngô Minh Chiêu đã được tái bản ba lần rồi.

Mỗi lần tái bản đều có ghi thêm chút tài liệu thu thập trong thời gian đã qua. 

Kỳ tái bản lần thứ tư nầy, quyển Lịch sử cũng được bổ túc nhiều đoạn. Về ngoại dung thì cách sắp đặt, cách phối hợp cũng có sửa đổi để phân biệt riêng phần Đời và phần Đạo. Sau nữa phần Giáo lý cũng được phân tách rõ hơn mấy kỳ trước.

Nhưng dầu sao, quyển Lịch sử tái bản kỳ tư nầy, cũng như mấy kỳ rồi, chỉ hướng về một mục tiêu: là sưu tập một cách khách quan tất cả tài liệu gì có thể giúp cho các bực đạo đức cùng nhà nghiên cứu, để tìm thấy Đạo Cao Đài khởi thủy nơi nào, phát tích từ đâu.

Trước những bằng chứng rất tường tế, và rất tinh xác, các bực đạo đức và các nhà khảo cứu nhận định rất dễ dàng...".

- Trích Tiểu tựa 

0972 873 962