Chữ Nôm

TỰ VỊ NÔM

Ấn phẩm "Tự vị Nôm" của đồng tác giả Vũ Văn Kính & Nguyễn Văn Khánh là tài liệu khảo cứu và học tập tại Trường Đại học Văn khoa. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, còn bìa gáy, gáy bị mất một ít và đã được bồi lại, bìa sách bị dán ngược với ruột sách, dày 224 trang. Sách có thủ bút và chữ ký của tác giả Nguyễn Văn Khánh. "Cuốn tự vị này không có định nghĩa từng chữ nhưng đã có phần nói rõ phép cấu tạo chữ Nôm, nên độc giả có thể nhân đó mà đọc được...

SÁCH HỌC CHỮ NHO

Ấn phẩm "Sách học chữ Nho" của Tân Dân Biên Tập Bộ, do Trần Xuân Kiêm dịch, Tân An xuất bản năm 1936. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, đủ bìa gáy, gáy bị mất một ít, chữ in rõ nét, dày 373 trang. " Phàm người Nam ta, ai cũng cần biết chữ nho, vì trong tiếng ta, rong quốc-văn, nhan nhản những tiếng, những chữ gốc ở chữ nho. Có nhiều bạn đọc muốn học chữ nho mà không tiện thày tiện sách, nên chúng tôi đem hiến các bạn một phương pháp học chữ nho rất giản dị...

TỪ ĐIỂN CHỮ NÔM

Ấn phẩm “Từ điển chữ Nôm” của hai soạn giả Nguyễn Quang Xỹ và Vũ Văn Kính được xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp.  Nếu muốn khảo cứu, học hỏi văn chương nước ta không thể nào không dùng chữ Hán và chữ Nôm, bởi vì đa số các tài liệu văn chương ở nước ta trước thế kỷ XIX đều được viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm.  Nhận thấy sự cần thiết phải có một từ...
0972 873 962