TỪ ĐIỂN CHỮ NÔM

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TDCNVVK
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 963

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Từ điển chữ Nôm” của hai soạn giả Nguyễn Quang Xỹ và Vũ Văn Kính được xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. 

Nếu muốn khảo cứu, học hỏi văn chương nước ta không thể nào không dùng chữ Hán và chữ Nôm, bởi vì đa số các tài liệu văn chương ở nước ta trước thế kỷ XIX đều được viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm. 

Nhận thấy sự cần thiết phải có một từ điển chữ Nôm để độc giả có tài liệu vin vào mà nghiên cứu văn chương, hai soạn giả Nguyễn Quang Xỹ và Vũ Văn Kính đã biên soạn cuốn từ điển này. 

Tác giả đã phân loại và giải thích sự cấu tạo từng chữ, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt như những chữ “khề khà”, “khệnh khạng” trong bài thơ của Cao Bá Quát đọc cho vua Tự Đức nghe chẳng hạn, theo tác giả đó là những chữ đặc biệt. 

Với những chữ Hán đã quá thông dụng trong ngôn ngữ Việt Nam cũng được sử dụng trong cuốn từ điển này. 

Theo đó, tác giả đã áp dụng một phương pháp đơn giản nhưng hợp lý gồm ba điều: 

  1. Giải thích loại chữ.
  2. Giải thích cấu tạo.
  3. Dẫn một vài ví dụ cho người đọc dễ hiểu. 

Cuốn từ điển chữ Nôm này là cuốn từ điển đầu tiên viết về chữ Nôm, đánh dấu một bước tiến đáng chú ý của một nhóm thanh niên trí thức Việt Nam hiện đại trên con đường nghiên cứu Quốc học. 

0972 873 962