Trung Tâm Học Liệu

ÔNG THỊ TRƯỞNG CASTERBRIDGE

Ấn phẩm "Ông thị trưởng Casterbridge" của tác giả Thomas hardy, sách do dịch giả ông bà Nguyễn Đăng Hải chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách dày 118 trang, chữ in rõ không bị nhoè và lem mực, giấy in trắng, dày, lõi sách chắc chắn. Nguyên tác của Thomas Hardy mang nhan đề "Đời sống và cái...

QUAN HÔN TANG TẾ HỘI THÔNG

Ấn phẩm “ Quan hôn tang tế hội thông ” do nhóm chuyên viên văn hóa biên soạn được nhà xuất bản Trung Tâm Sản Xuất Học Liệu Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành năm 1975. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, sách dày 104 trang. Ngày xưa, ở bên nước Tàu (Trung Hoa) con trai đến 18 tuổi làm Lễ Đội Mũ gọi là Lễ Gia Quan;...

CÔNG THẦN LỤC (CÔNG THẦN ĐỜI GIA LONG)

Ấn phẩm "Công thần lục (Công thần đời Gia Long)" do dịch giả Nguyễn Thế Nghiệp phiên dịch, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 88 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Bộ lễ chúng tôi: Kính cẩn tâu về việc đem thứ bậc liệt vị cũ thờ trong...

XUÂN THU TAM TRUYỆN

Bộ sách "Xuân Thu Tam Truyện" trọn bộ 5 cuốn của tác giả Khổng Tử do dịch giả Hoàng Khôi dịch giải, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu đủ bộ 5 cuốn: cuốn 1 dày 500 trang, cuốn 2 dày 288 trang, cuốn 3 dày 495 trang, cuốn 4 dày 435 trang, cuốn 5 dày 454 trang. Sách có tình trạng khá tốt. đầy đủ bìa, gáy (cuốn thứ 3 gáy sờn), ruột đẹp. XUÂN-THU là tên...

ALBERT EINSTEIN

Ấn phẩm “Albert Einstein” của tác giả Leopold Einstein, sách do dịch giả Dương Đình Hòa phiên dịch, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, gáy sách không gãy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp. Sách dày 254 trang, kích thước 20x14cm. Thuyết tương đối không còn là một xa xỉ phẩm dành riêng cho một số rất ít học giả nữa. Tại...

CÀ MAU XƯA VÀ AN XUYÊN NAY

Ấn phẩm "Cà Mau xưa và An Xuyên nay" của tác giả Nghê Văn Lương, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy bị sờn, sách dày 213 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này gồm cả thảy 5 chương và mỗi chương gồm 2 phần: 1. Phần thứ nhất trình bày những khái niệm cơ bản thông thường...

CÁI AO CÓ MA

Ấn phẩm "Cái áo có ma" của tác giả Geogre Sand , sách do dịch giả Đức Hinh chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 194 trang. lõi sách chắc chắn. Geogre Sand nổi tiếng với độc giả Việt Nam qua tập truyện lãng mạn rất xinh xắn: Cô bé Fadette. Nhưng không chỉ là một nhà văn...

CAO THẦN CHU THI TẬP 

Ấn phẩm "Cao Thần chu thần tinh tập" của tác giả Cao Bá Quát, sách do dịch giả Sa Minh Tạ Thúc Khải phiên dịch, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng gáy không đẹp lắm, sách còn đủ bìa, ruột đầy đủ trang. Sách dày 490 trang. Cao Bá Quát hiệu là Chu thần, quán làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, con ông Cao Hữu...

CÂY CỎ MIỀN NAM

Bộ sách “Cây cỏ miền Nam” do tác giả Phạm Hoàng Hộ biên soạn, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa gốc, gáy sách bị sờn và bị chủ sở hữu trước dán băng keo trong, quyển I của bộ sách có 1 vài trang bị mọt ăn từng lỗ nhỏ. Với bộ sách này, học sinh, sinh viên Việt...

CÔNG DƯ TIỆP KÝ

Ấn phẩm “Công Dư Tiệp Ký” của tác giả Vũ Phương Đề, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp . “Phủ này, ngày thường rất thích nói, cho nên trong lúc việc công được rảnh, bèn đem những điều mình biết sẵn và tìm hỏi được thêm...

ĐẠI VIỆT LỊCH TRIỀU ĐĂNG KHOA LỤC

Ấn phẩm "Đại Việt lịch triều đăng khoa lục" do dịch giả Tạ Thúc Khải phiên dịch, do Trung Tâm Học Liệu ấn hành, sách trọn bộ 2 cuốn: cuốn 1 dày 290 trang, xuất bản 1963 cuốn 2 dày 100 trang, xuất bản 1968, bìa và gáy nguyên vẹn, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Ghi chép các khoa thi và những người thi đỗ từ đời Lý đến đời Nguyễn. Quyển Thủ: Các...

ĐẠI VIỆT QUỐC THƯ

Ấn phẩm "Đại Việt Quốc Thư" của tác giả Quang Trung, sách do dịch giả Đình Thụ Hoàng Văn Hòe phiên dịch và chú giải, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu - Bộ Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, sách dày 361 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Đại Việt quốc thư có đầy đủ chi tiết về việc tiếp đãi một phái...
0972 873 962