Trung Tâm Học Liệu

NHÂN VẬT ĐÔNG CHÂU

Ấn phẩm "Nhân vật Đông Châu" do tác giả Thanh Lan Võ Ngọc Thành biên soạn, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Sách dày 200 trang có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy, ruột đủ trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn. Tác giả Thanh Lan Võ Ngọc Thành đã bình luận "nhân vật Đông Châu" với bộ óc và cặp mắt của người lịch lãm đang tận tâm cố gắng đi tìm chân thiện mỹ ở trong và ở ngoài các sự việc. ít nhiều, soạn giả cũng đã nắm vững...

ÔNG THỊ TRƯỞNG CASTERBRIDGE

Ấn phẩm "Ông thị trưởng Casterbridge" của tác giả Thomas hardy, sách do dịch giả ông bà Nguyễn Đăng Hải chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách dày 118 trang, chữ in rõ không bị nhoè và lem mực, giấy in trắng, dày, lõi sách chắc chắn. Nguyên tác của Thomas Hardy mang nhan đề "Đời sống và cái chết của thị trưởng tỉnh  Casterbridge, truyện một người cương nghị" đây là một truyền đầy...

QUAN HÔN TANG TẾ HỘI THÔNG

Ấn phẩm “Quan hôn tang tế hội thông” do nhóm chuyên viên văn hóa biên soạn được nhà xuất bản Trung Tâm Sản Xuất Học Liệu Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên ấn hành năm 1975. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, sách dày 104 trang. Ngày xưa, ở bên nước Tàu (Trung Hoa) con trai đến 18 tuổi làm Lễ Đội Mũ gọi là Lễ Gia Quan; con gái đến 16 tuổi làm Lễ Cài Trâm gọi là Lễ Cập Kê. Ta cũng theo phong tục nước Tàu, nên có...

CÔNG THẦN LỤC (CÔNG THẦN ĐỜI GIA LONG)

Ấn phẩm "Công thần lục (Công thần đời Gia Long)" do dịch giả Nguyễn Thế Nghiệp phiên dịch, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 88 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Bộ lễ chúng tôi:  Kính cẩn tâu về việc đem thứ bậc liệt vị cũ thờ trong miếu Hiến Trung ra bàn tường tận, làm sớ dâng lên, ngửa trông lượng thánh soi xét.  Năm Minh Mệnh thứ 16 ngày-tháng 3, Bộ chúng tôi sưu tập trình bày việc thờ tự...

ALBERT EINSTEIN

Ấn phẩm “Albert Einstein” của tác giả Leopold Einstein, sách do dịch giả Dương Đình Hòa phiên dịch, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, gáy sách không gãy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp. Sách dày 254 trang, kích thước 20x14cm.  Thuyết tương đối không còn là một xa xỉ phẩm dành riêng cho một số rất ít học giả nữa. Tại nhiều trường cao đẳng khoa học ở Âu Mỹ, chương trình đã có ghi thuyết tương đối. Hơn thế nữa, thuyết này lại...

CÀ MAU XƯA VÀ AN XUYÊN NAY

Ấn phẩm "Cà Mau xưa và An Xuyên nay" của tác giả Nghê Văn Lương, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy bị sờn, sách dày 213 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này gồm cả thảy 5 chương và mỗi chương gồm 2 phần: 1. Phần thứ nhất trình bày những khái niệm cơ bản thông thường về địa lý, để giúp đồng bào địa phương tìm sự ích lợi thực dụng, biết rành rẽ xứ sở của mình, về các...

CÔNG DƯ TIỆP KÝ

Ấn phẩm “Công Dư Tiệp Ký” của tác giả Vũ Phương Đề, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp.  “Phủ này, ngày thường rất thích nói, cho nên trong lúc việc công được rảnh, bèn đem những điều mình biết sẵn và tìm hỏi được thêm các bậc nghe rộng biết nhiều, hễ được chuyện gì cũng cứ sự thực ghi lại rồi xếp thành thiên, nhan đề là “Công Dư Tiệp Ký” (công dư...

ĐẠI VIỆT LỊCH TRIỀU ĐĂNG KHOA LỤC

Ấn phẩm "Đại Việt lịch triều đăng khoa lục" do dịch giả Tạ Thúc Khải phiên dịch, do Trung Tâm Học Liệu ấn hành, sách trọn bộ 2 cuốn: cuốn 1 dày 290 trang, xuất bản 1963 cuốn 2 dày 100 trang, xuất bản 1968, bìa và gáy nguyên vẹn, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.   Ghi chép các khoa thi và những người thi đỗ từ đời Lý đến đời Nguyễn. Quyển Thủ: Các khoa thi thời Lý Trần; Quyển 1: Từ khoa Bính Ngọ đời Lê Thái Tổ (1426) đến khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 (1502), gồm 23 khoa; Quyển 2:...

ĐẠI VIỆT QUỐC THƯ

Ấn phẩm "Đại Việt Quốc Thư" của tác giả Quang Trung, sách do dịch giả Đình Thụ Hoàng Văn Hòe phiên dịch và chú giải, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu - Bộ Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, sách dày 361 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Đại Việt quốc thư có đầy đủ chi tiết về việc tiếp đãi một phái bộ Trung Hoa, kể cả những văn thư rất linh động về việc điều động, sắp xếp nghi lễ đủ để...

ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH TÂN KHẢO

Ấn phẩm “Đoạn trường Tân thanh tân khảo” của tác giả Trần Cửu Chấn được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc và gáy sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách là quyển nhứt, các quyển sau chưa rõ có được in ra hay chưa. Trong văn chương việt Nam, chưa từng có một tác phẩm nào ăn sâu vào tâm hồn các lớp nam nữ nhân dân như truyện “ Đoạn Trường Tân Thanh”. Truyện hấp dẫn và cảm động, nhưng lời văn rất cao...

DÒNG DÕI ROQUEVILLARD

Ấn phẩm "dòng dõi roquevillard" của tác giả Henry Bordeaux, sách do dịch giả Trịnh Xuân Ngạn chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 338 trang. Henry Bordeaux là tác giả nổi tiếng người Pháp với khối lượng tác phẩm đồ sộ hơn 200 tác phẩm. Ở Việt Nam các tác phẩm của ông chưa được nhiều người Việt biết đến nhiều. Nhưng có câu trích được nhiều người biết đến:...

DƯƠNG QUẢNG HÀM - VĂN HỌC VIỆT NAM

Bộ sách “Văn học Việt Nam” của tác giả Dương Quảng Hàm, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách rất đẹp. Cuốn 1: Văn học Việt Nam dày 240 trang. Cuốn 2: Việt Nam thi văn hợp tuyển dày 266 trang. Cuốn 3 Việt Nam văn học sử yếu dày 500 trang.  Văn học Việt Nam là sự tích hợp từ hai dòng văn học dân gian và văn học viết của những người dùng tiếng Việt. Trong...
0972 873 962