NHÂN VẬT ĐÔNG CHÂU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NVDCTLVNT
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 200

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nhân vật Đông Châu" do tác giả Thanh Lan Võ Ngọc Thành biên soạn, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Sách dày 200 trang có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy, ruột đủ trang, chữ in rõ, mực không nhoè, lõi sách chắc chắn.

Tác giả Thanh Lan Võ Ngọc Thành đã bình luận "nhân vật Đông Châu" với bộ óc và cặp mắt của người lịch lãm đang tận tâm cố gắng đi tìm chân thiện mỹ ở trong và ở ngoài các sự việc. ít nhiều, soạn giả cũng đã nắm vững được cái sứ mạng xem xét việc đời để góp phần phát huy chánh nghĩa. Cái hướng xây dựng khá ý nhị của việc biên soạn và phê bình phần lới có lẽ là ở đó vậy.

Ở ít nhiều đoạn, soạn giả lại chỉ phê bình rất vắn tắt. Đó không phải tại đoạn truyện ấy thiếu những điểm lý tưởng mà là vì khi tóm tắt chính truyện, soạn giả đã dụng công trình bày câu chuyện một cách khôn khéo, khiến cho người đọc, vừa đọc xong - chưa vội xem lời bàn đã cảm thấy có sẵn lời bình sâu sắc ở trong đó rồi.

Pho Đông Châu còn được coi là một "Túi khôn" của mãi mãi về sau. cái khó là phải biết cho rành và khó hơn nữa là biết mà lại châm chước làm theo cho được hạp với các cảnh huống của cá nhân và của thời đại, để vừa có ích cho mình, vừa có ích cho xã hội. 

Ông Thanh Lan Võ Ngọc Thành với nhân vật Đông Châu đã giúp chúng ta một phần không nhỏ trong việc cởi mở cái túi khôn muôn màu muôn vẻ ấy. Còn việc học khôn cố nhiên là việc riêng của chúng ta.

0972 873 962