Báo - Tạp chí

SỬ ĐỊA SỐ 9-12

Ấn phẩm "Tập san sử địa số 9 - 12" do nhóm giáo sư, sinh viên trường Đại học Sư phạm Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn chủ trương thực hiện, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968, ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách do Nhà xuất bản Khai Trí đóng bìa rất đẹp, tất cả các số còn nguyên bìa gốc, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tập san Sử...

SỬ ĐỊA SỐ 25

Ấn phẩm "Tập san sử địa số 25" do một nhóm giáo sư, sinh viên Đại học Sư Phạm Sài Gòn chủ trương, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Thời cuộc cuối mùa xuân vừa qua và những biến chuyển tiếp theo đã khiến sử địa phải tạm ngưng một thời gian. Đến nay, sử địa cố gắng tái ngộ...

ĐẠI VIỆT TẠP CHÍ

Lịch sử báo chí quốc ngữ Việt Nam được mở đầu với sự ra đời của tờ Gia Định báo (1865). Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó cho đến thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, số lượng các tờ báo ấn hành trong cả ba kỳ không quá hai chục. Số lượng tờ báo có quá trình tồn tại lâu dài lại càng hiếm. Với đặc thù là thủ phủ của thuộc địa Nam Kỳ, Sài Gòn là trung tâm hoạt động của các trí thức am hiểu quốc ngữ thời kỳ đầu, cũng là nơi...

TẬP SAN SỬ ĐỊA

Trọn bộ "Tập san sử địa" do nhóm giáo sư, sinh viên trường Đại học Sư phạm Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn chủ trương thực hiện và phát hành từ năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách được đóng bìa, còn bìa gốc. Sách đầy đủ 29 số, lõi sách chắc chắn, ruột đầy đủ trang. Tập san Sử Địa là một tập san học thuật sưu tầm, khảo cứu chuyên ngành do nhóm giáo sư,...

ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ - TỈNH HẢI DƯƠNG

Ấn phẩm "Đại Nam nhất thống chí - tỉnh Hải Dương" do dịch giả Đông Minh và Đặng Chu Kình phiên dịch, được nhà, sách được nhà xuất bản Bộ Văn Hóa Giáo Dục Và Thanh Niên ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang và đẹp, sách dày 300 trang, lõi sách chắc chắn. Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư...

TẬP SAN SỬ ĐỊA SỐ 1-4

Ấn phẩm "Tập san sử địa số 1,2,3,4" do nhóm giáo sư, sinh viên trường Đại học Sư phạm Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn chủ trương thực hiện, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1966, ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách do Nhà xuất bản Khai Trí đóng bìa rất đẹp, tất cả các số còn nguyên bìa gốc, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tập san Sử Địa là...

VIỆT NAM KHẢO CỔ TẬP SAN SỐ 1

Ấn phẩm "Việt Nam khảo cổ tập san số 1" được nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 190 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Ngoài các nội dung của các mục đã nêu, riêng số 2 là số chuyên đề kỷ niệm 300 năm ngày mất Alexande de Rhodes gồm một số bài viết về nhân vật có công lớn đối với...

VIỆT NAM KHẢO CỔ TẬP SAN SỐ 5

Ấn phẩm "Việt Nam khảo cổ tập san số 5" được nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 308 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Ngoài các nội dung của các mục đã nêu, riêng số 2 là số chuyên đề kỷ niệm 300 năm ngày mất Alexande de Rhodes gồm một số bài viết về nhân vật có...
0972 873 962