CÔNG THẦN LỤC (CÔNG THẦN ĐỜI GIA LONG)

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CTLDGL
Tác giả: Đang cập nhật
Dịch giả: Nguyễn Thế Nghiệp
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 88
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Công thần lục (Công thần đời Gia Long)" do dịch giả Nguyễn Thế Nghiệp phiên dịch, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 88 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

Bộ lễ chúng tôi: 

Kính cẩn tâu về việc đem thứ bậc liệt vị cũ thờ trong miếu Hiến Trung ra bàn tường tận, làm sớ dâng lên, ngửa trông lượng thánh soi xét. 

Năm Minh Mệnh thứ 16 ngày-tháng 3, Bộ chúng tôi sưu tập trình bày việc thờ tự liệt vị công thần, và mọi điền lễ đã xong xin đem sự trạng đã kê tra tâu lên chờ lệnh thánh định đoạt mọi sự. 

Nguyên trước Bộ tôi đã phụng tiếp minh chỉ truyền rằng: " Phải lục tục khảo sát, đính chính đệ lên lần lần cách thức thi hành mọi việc- khâm thử".

( Trích một phần trong tác phẩm) 

0972 873 962