CÂY CỎ MIỀN NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: CCMNPHH
Tác giả: Phạm Hoàng Hộ 
GIÁ BÁN:

Giới thiệu sách

Bộ sách “Cây cỏ miền Nam” do tác giả Phạm Hoàng Hộ biên soạn, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa gốc, gáy sách bị sờn và bị chủ sở hữu trước dán băng keo trong, quyển I của bộ sách có 1 vài trang bị mọt ăn từng lỗ nhỏ.

Với bộ sách này, học sinh, sinh viên Việt Nam có thể xác định, nhận biết các loài sinh vật quanh ta một cách dễ dàng nhờ những hình vẽ về gần 2000 loài thường gặp. Mỗi loài đều được mô tả vắn tắt. 

Ở bộ sách này, tác giả không nêu tên tất cả các loài mà chỉ nêu tên Việt Nam của một số loài thường gặp, các số kèm sau các loài cho biết tháng mà tác giả ghi nhận rằng loại cây đó sẽ ra hoa, có trái.  

Quyển II có nội dung mô tả các loài Song tử diệp Cánh dính và Đơn tử diệp. Cũng trong quyển này, tác giả cho bản phân loại thực dụng các họ Hoa cánh dính và Đơn tử diệp. 

0972 873 962