ÔNG THỊ TRƯỞNG CASTERBRIDGE

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: OTTCAST
Tác giả: Thomas Hardy
Nhà xuất bản: Trung Tâm Học Liệu
Số trang: 118

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Ông thị trưởng Casterbridge" của tác giả Thomas hardy, sách do dịch giả ông bà Nguyễn Đăng Hải chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách dày 118 trang, chữ in rõ không bị nhoè và lem mực, giấy in trắng, dày, lõi sách chắc chắn.

Nguyên tác của Thomas Hardy mang nhan đề "Đời sống và cái chết của thị trưởng tỉnh  Casterbridge, truyện một người cương nghị" đây là một truyền đầy sự bất ngờ và nhuộm đầy màu sấc của miền Wessex nơi mà ông Hardy ưa thích nhât. Bản này đã được rút gọn, đơn giản hoá, diễn tả bằng một số ngữ vựng nhất định là hai nghìn tiếng và trình bày dưới hình thức những câu thật là giản dị. Ông E.F.Dodd vẫn giữ đúng cốt truyện của nguyên tác. Mong quyển sách này sẽ đạt được hai mục tiêu: Trở thành loại sách được đọc phụ cho các lớp cao cấp trong các trường trung học, và giới thiệu tác phẩm của Thomas Hardy.

0972 873 962