HỒ THƠM NGUYỄN HUỆ QUANG TRUNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: HTNHQT
Tác giả: Nguyễn Ngu Í
Nhà xuất bản: Về Nguồn
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 89

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Hồ Thơm Nguyễn Huệ - Quang Trung (1752-1792) hay giấc mộng lớn chưa thành" của tác giả Nguyễn Ngu Í, do Hồ Hữu Tường đề bạt, Về Nguồn ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng khá đẹp, tốt, còn bìa gáy, gáy bị sờn, gồm 89 trang.

"Không, con người xuất chúng như Quang Trung không ngu, dại gì mà nuôi cái mộng hơn thua với Trung Hoa để thực hiện cái thèm chiếm đất hầu tánh tự kiêu được thỏa. Con người ngoại hạng ấy thuộc về số người rất hiếm 'sinh ra đã biết', rồi học, rồi hành làm cho cái biết thiên phú kia càng thêm chín, chắc. Tôi tin rằng Người đã ý thức sâu, xa hơn ai cái hiểm họa tày trời, cái gươm bén kề bên cổ: Khối Hán tộc mạnh, đông sát nách, với cái ý định xóa tên nòi Việt trên lịch sử loài người. Mà nòi Việt chỉ còn hai đường sống: tràn xuống phương Nam và chận đứng người Bắc, Tiến vào Nam để sống, chận phương Bắc để còn: xây một Vạn lý trường thành ư? Gương thất bại của Tần Thỉ Hoàng còn đó. Sao bằng xây một... biển người? Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, hồ Động Đình, sông Dương Tử... đại gia tộc Bách Việt... còn rải rác đó đây: Ưu Việt, Mân Việt, Đông Việt, Tây Việt, Nam Việt... thì Lạc Việt may mắn thoát khỏi vòng Hán hóa, sao chẳng giơ cao ngọn đuốc: đoàn tụ dưới mái nhà to?

Còn giấc "Mộng Lớn" của chúng ta, giờ đây?". 

- Trích Và đây, phải chăng là giấc mộng lớn?

0972 873 962