TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: PVN221
Tác giả: La Quán Trung
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa" của tác giả La Quán Trung, sách do dịch giả Mộng Bình Sơn phiên dịch, sách được nhà xuất bản Hương Hoa ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, còn nguyên bìa gáy, sách đầy đủ 2 cuốn đóng bìa xưa, ruột đẹp.

Truyện Tam Quốc Chí kể lại một giai đoạn lịch sử của nước Trung Hoa gần 60 năm, dưới thời Hán mạt, từ khoảng 219 đến 265, trong đó nước Trung Hoa chia làm ba vùng, mà mỗi mảnh đất đều có một nhà vua tri vì và mưu việc thôn tính lẫn nhau.

Trần Thọ, tức là Trần Thừa Tộ tương truyền là người viết ra bộ Tam Quốc Chí. Bộ này gồm có 61 liệt truyện ( 26 truyện nói về nước Ngụy, 15 truyện nói về nước Thục, 20 truyện nói về nước Ngô ).

Qua đời Tấn Văn Đế thấy bộ Tam Quốc Chí của Trần Thọ chưa đầy đủ mới truyền cho Bùi Tùng Chi bổ cứu. Bùi Tùng Chi lo việc sưu tầm những câu chuyện truyền thuyết trong thời Tam phân và những kịch thoại trong các hí viện để đối chiếu và khảo chứng.

Bây giờ, bộ Tam Quốc Chí mới được đặt vào hàng chính sử và gồm có 65 cuốn.

Tuy nhiên, so với tài liệu sưu tầm, những truyền thuyết trong dân gian thì bộ Tam Quốc Chí đó vẫn có chỗ thiếu sót và mâu thuẫn với quan niệm dân chúng rất nhiều.

Cho đến đời Minh sơ, La Quán Trung, một nhà văn lỗi lạc của nước Trung Hoa mới đúc kết lại chép thành bộ Tam Quốc Chí thông tục diễn nghĩa.

Tóm lại, dù phải trải bao nhiêu thời gian, phải chịu sự phê bình của bao nhiêu nhân vật trong thời đại, Tam Quốc diễn nghĩa vẫn tồn tại với lịch sử, vói nghệ thuật và đã trở thành một tác phẩm bất hủ.  

0972 873 962