TIẾT NHƠN QUÍ CHINH ĐÔNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TNQCD
Tác giả: Mộng Bình Sơn
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
Nhà xuất bản: Hương Hoa
Năm xuất bản: 1967
GIÁ BÁN: 1.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tiết Nhơn Quí chinh đông" do Mộng Bình Sơn dịch thuật, nhà xuất bản Hương Hoa ấn hành năm 1967. Sách đóng bìa, ruột đẹp, lõi chắc chắn.

----------------------------------

Tiết Nhơn Quí chinh đông là bộ tiểu truyện nói về đời Đường lúc vua Đường Thái Tôn đang ở ngôi. Thời ấy có thể nói thời oanh liệt của nước Tàu. Dân tộc Hán hùng mạnh chiếm cứ cả miền Trung nguyên rộng lớn, kéo binh đi bình các bộ lạc khác mà thời ấy gọi là "man di".

Vua Đường Thái Tôn dẹp loạn nhiều nước nhỏ, sát nhập vào Trung nguyên, mở rộng cương thổ rất nhiều, nhưng bộ Tiết Nhơn Qui chính đông chỉ nói về trận chiến giữa Chính phủ Trung nguyên và nước Cao Ly, một nước nhỏ ở ngoài ven biển thuộc phía Đông nước Tàu.

Cũng như phần lớn các bộ truyện Tàu, mẩu chuyện Tiết-Nhơn-Quí chinh đông cũng cấu tạo trên quan điểm tôi trung và nịnh thần. Những tôi trung phải chịu gian lao khổ sở, còn bọn nịnh thần thì dùng đủ mưu mô xảo quyệt để lập công, cũng có địa vị trong triều.

Khác với nhiều bộ truyện, là bộ Tiết Nhơn Quí ở đây có nhiều tình tiết thực tế hơn.

Không phải thần thánh gì, Tiết Nhơn Quí chỉ là một anh hùng áo vải, tài năng xuất chúng, sống trong giai cấp tiểu thương, từ chỗ giàu có đi đến chỗ suy sụp, bị đời hắt hủi đem thân làm thuê làm mướn để kiếm ăn rồi tìm cách tiến thân.

Như vậy, ở đời Dường chúng ta thấy lối tiến cử nhân tài được đặc biệt chú trọng, và giai cấp bình dân đã bắt đầu được tự do tham chính.

Không thần thánh hóa nhân vật anh hùng trong truyện, đó là một tiến bộ đáng kể của pho truyện nầy.

Đành rằng đối với truyện Tàu, bộ truyện nào cũng nói đến phép tắc, và có ít nhiều tính cách thần thoại, nhưng bộ Tiết Nhơn Quí tánh chất đó ít hơn, câu chuyện gần với thực tế hơn.

0972 873 962