ĐÔNG NAM Á SỬ LƯỢC - ẤN BẢN RẤT ĐẸP

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: DNASLD
Tác giả: D. G. E. Hall
Dịch giả: Nguyễn Phút Tấn
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1960
Số trang: 990

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Đông Nam Á sử lược" của tác giả D. G. E. Hall, sách do Nguyễn Phút Tấn phiên dịch. Sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, bìa cứng của nhà xuất bản, dày 990 trang, lõi sách chắc chắn.

Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á, có mối quan hệ gắn bó lâu đời với các nước trong khu vực. Trải qua quá trình lịch sử hàng ngàn năm, mối giao lưu văn hóa và kinh tế, chính trị và ngoại giao đã hình thành và phát triển.Ngày nay, Việt Nam là một thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), quan hệ láng giềng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Do vậy, việc tìm hiểu lịch sử Đông Nam Á trở thành một nhu cầu thực tế ở nước ta. Tác phẩm Lịch sử Đông Nam Á của D.G.E. Hall được dịch và xuất bản sẽ góp phần giới thiệu về các nước Đông Nam Á và mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng lòng mong mỏi của bạn đọc.

0972 873 962