TRUNG QUỐC SỬ LƯỢC - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TQSL-1
Tác giả: Phan Khoang
Năm xuất bản: 1958
Số trang: 612

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Trung Quốc sử lược" của tác giả Phan Khoang, ấn hành lần thứ 3 năm 1958. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản đặc biệt giấy trắng, có chữ ký tác giả, sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, dày 612 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.

-------------------------------------------------

Lịch sử Trung Quốc bắt đầu từ thời Cộng Hòa (Châu Triệu) niên kỷ mới xác thật; Cộng-Hòa năm đầu là năm 841 trước Kỷ Nguyên Gia-tô, trước đó nhà Châu còn 192 năm, nhà ân 629 năm, nhà Hạ 432 năm, Nghiêu 98 năm, Thuấn 39 năm. Như thế năm đầu đời Đường, Nghiêu là năm 2231 trước kỷ nguyên Gia-tô, cách đây phỏng 5000 năm.

Trong cuốn sách này, tác giả chia làm 5 thiên lớn

- Thiên thứ nhất: Thượng cổ thời đại

- Thiên thứ nhì: Trung cổ thời đại

- Thiên thứ ba: Cận cổ thời đại

- Thiên thứ tư: Cận đại thời đại

- Thiên thứ năm: Hiện đại thời đại

0972 873 962