Danh mục Phan Khoang

TRUNG QUỐC SỬ LƯỢC - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Trung Quốc sử lược" của tác giả Phan Khoang, ấn hành lần thứ 3 năm 1958. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản đặc biệt giấy trắng, có chữ ký tác giả, sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, dày 612 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. ------------------------------------------------- Lịch sử Trung Quốc bắt đầu từ thời Cộng Hòa (Châu Triệu) niên kỷ mới xác thật; Cộng-Hòa năm đầu là năm 841 trước Kỷ Nguyên Gia-tô, trước đó nhà Châu còn 192 năm, nhà ân 629 năm, nhà Hạ 432 năm, Nghiêu 98 năm, Thuấn 39 năm. Như thế năm đầu...

VIỆT PHÁP BANG GIAO SỬ LƯỢC

Ấn phẩm "Việt Pháp bang giao sử lược" của tác giả Phan Khoang, xuất bản năm 1950. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có thủ bút chữ ký của tác giả, đóng bìa xưa còn bìa gốc, dày 400 trang, ruột sách đẹp, lõi chắc chắn. ------------------------------------------------- Trong lịch sử cận đại của Việt Nam, sự can thiệp của nước Pháp, như lấy Nam kỳ làm thuộc địa, đặt bảo hộ ở Trung, Bắc-kỳ v... v... là một biến cố lớn lao và hệ trọng. Chúng tôi truy nguyên từ khi người Âu- châu mới đặt chân lên đất Việt-nam, thế kỷ 16, sự...

TRUNG QUỐC SỬ LƯỢC

Ấn phẩm "Trung Quốc Sử Lược" của tác giả Phan Khoang do Nhà xuất bản Văn Sử Học ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản được in lần thứ tư có hiệu đính và tăng bổ. Sách được bảo quản trong tình trạng đẹp. Sách còn nguyên bìa gốc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 569 trang. Từ Tây Chu trở về trước, đất căn cứ trọng yếu của người Hán là lưu vực sông Hoàng Hà. Đến thời Xuân Thu, các nước Sở, Ngô, Việt lần lần lớn mạnh, đến thời Chiến Quốc, nước Tần thu gồm đất Ba, đất Thục thì...

VIỆT NAM PHÁP THUỘC SỬ - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Việt Nam Pháp thuộc sử" do sử gia Phan Khoang biên soạn. Sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1960. Ấn bản đang lưu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Sách có bìa gáy đầy đủ, dày 460 trang, ruột đủ trang. Đây là ấn bản giới hạn in trên chất liệu giấy trắng, giày. Ấn bản này in giới hạn được nhà xuất bản dùng để tặng bạn bè, thân hữu và không bán ra ngoài. Một số trang có vết ố do nước và thời gian. Lịch sử cuộc mất chủ quyền của một nước...

VIỆT NAM PHÁP THUỘC SỬ - ẤN BẢN LẦN HAI

Ấn phẩm "Việt Nam Pháp thuộc sử" do sử gia Phan Khoang biên soạn. Sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ hai năm 1971. Ấn bản đang lưu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp. Sách dày 510 trang, khổ to, giấy trắng dày, bìa gáy đầy đủ, lõi sách chắc chắn, ruột đủ trang. Ở lần tái bản sau bản in lần đầu 10 tác giả có bổ sung thêm hình ảnh minh hoạ. Lịch sử cuộc mất chủ quyền của một nước là lịch sử tối cần thiết cho nhân dân nước ấy. Vì có thấy rõ việc trước mới...

VIỆT NAM PHÁP THUỘC SỬ - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm "Việt Nam Pháp thuộc sử" do sử gia Phan Khoang biên soạn. Sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1960. Ấn bản đang lưu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Sách có bìa gáy đầy đủ, dày 460 trang, ruột đủ trang. Lịch sử cuộc mất chủ quyền của một nước là lịch sử tối cần thiết cho nhân dân nước ấy. Vì có thấy rõ việc trước mới đề phòng và lo liệu cho việc sau, có thấy những sai lầm, những đắc sách của người xưa, thì người nay và người sau mới lo tránh hoặc...

VIỆT SỬ XỨ ĐÀNG TRONG

Ấn phẩm “Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558- 1777” của Phan Khoang do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, gáy sách đã được gia cố lại và có 1 chút sờn, sách dày 691 trang, ruột sách đẹp, lõi sách rất đẹp.    VIỆT SỬ: XỨ ĐÀNG TRONG (1558-1777) - CUỘC NAM TIẾN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM không chỉ là một cuốn lịch sử của một phần cơ thể dân tộc, quốc gia Việt Nam mà còn là một trong những cuốn sách đầy đặn bậc nhất ở...
0972 873 962