NHỮNG BÍ MẬT CUỘC CHIẾN THÁI BÌNH DƯƠNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NBMCCTBD-A-1
Tác giả: Nguyễn Bá Ngân
Nhà xuất bản: Anh Châu
Năm xuất bản: 1974'
GIÁ BÁN:

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Những bí mật cuộc chiến Thái Bình Dương" do tác giả Nguyễn Bá Ngân biên soạn, được nhà xuất bản Anh Châu ấn hành năm 1974. Sách có tình trạng còn tốt với ruột và gáy sách chắc chắn. Chữ in rõ ràng, lõi sách nguyên vẹn.

Chiến tranh Thái Bình Dương khai diễn từ 7/2/1941 và chấm dứt ngày 15/8/1945. Trong 3 năm 9 tháng 8 ngày xẩy ra rất nhiều trận đánh trên không, dưới biển và mặt đất giữa Anh, Mỹ với Nhật Bản. Trận đánh nào cũng dữ dội và đã được rất nhiêu sách Âu, Á, Mỹ tường thuật lại.

Mỗi trận đánh có khi được hàng chục tác giả viết bốn năm trăm trang sách, nhưng không ai ghi đầy đủ chi tiết, vì mỗi người trình bầy một cách khác nhau. Như vậy, muốn kể lại chiến tranh Thái Bình Dương từ đầu đến cuối, phải mất hàng trăm ngàn trang giấy chưa chắc đã nói hết.

- Trích Lời nói đầu.

0972 873 962