BÀI HỌC ISRAEL

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: BHISNHL
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản: Phạm Quang Khải
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 286
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bài học Isreal" của Tác giả Nguyễn Hiến Lê, do Phạm Quang Khải xuất bản năm 1975. Sách đang được lưu giữ tại Quán sách mùa thu có tình trạng tốt sách đủ bìa gáy, dày 286 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn.

Sự thành lập quốc gia Israel quả là một phép màu. Một dân tộc mất tổ quốc đã hai ngàn năm, phiêu bạt khắp thế giới, ăn nhờ ở đậu các dân tộc khác, tới đâu cũng bị hất hủi, nghi kỵ, chịu đủ những cảnh thảm nhục, tàn sát không sao tưởng tượng nỗi; chính vì chịu những cảnh thảm nhục tàn sát đó mà trong sáu bảy chục thế hệ, bất kỳ ở đâu vẫn giữ được truyền thống tôn giáo, vẫn hướng về quê hương, sau cùng chỉ có một nhóm người, độ nửa triệu, mà anh dũng chống với mấy chục triệu dân Ả-Rập, chống cả với đế quốc Anh, lập lại được một quốc gia trên mảnh đất của tổ tiên và hai chục năm sau, quốc gia đó chẳng những hai lần củng cố được nền độc lập, mà còn thêm hùng cường, tân tiến, làm cho khắp thế giới phải ngạc nhiên, các nước Á, Phi phải noi gương, muốn rút kinh nghiệm của họ trong sự chiến đấu với ngoại bang, nhất là với thiên nhiên.

- Trích -

0972 873 962