LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ VÀ BANG GIAO QUỐC TẾ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: LSCTVBGQT
Nhà xuất bản: Lửa Thiêng
Năm xuất bản: 1972
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lịch sử chính trị và bang giao quốc tế" của tác giả Hoàng Ngọc Thành, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy, sách đủ bộ 2 cuốn: cuốn 1 dày 366 trang, cuốn 2 dày 434 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.

bộ sách Lịch sử chính trị và bang giao quốc tế gồm hai quyển, I và II, Quyển I tường thuật tình hình về chính trị  tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như mối bang giao giữa các cường quốc trong giai đoạn 1918 - 1939 và những nguyên nhân gây ra đệ nhị thế chiến. Nội dung quyển II là tình hình thế giới sau năm 1945. Những sự thay đổi về chính trị tại tây phương, sự sụp đổ các đế quốc thuộc địa và sự vươn lên của những quốc gia  mới thâu hồi độc lập. Những đặc điểm của tình hình hậu chiến là sự tranh chấp giữa hai siêu cường quốc là Hoa Kỳ và Liên Xô  mà người ta gọi là chiến tranh lạnh và sự xuất hiện một nước Trung Hoa...

 

0972 873 962