Lửa Thiêng

ĐỐT LÒ HƯƠNG CŨ

Ấn phẩm "Đốt lò hương cũ" của tác giả Đinh Hùng, do Lửa Thiêng xuất bản năm 1971. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, dày 194 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn ------------------------------------ Quyển "Đốt Lò Hương Cũ" được xem là sáng tác cuối cùng của cố thi sĩ Đinh Hùng. Ông đã viết quyển này để tưởng niệm những văn, thi sĩ mà ông quen biết trong suốt thời gian lăn lộn trong nghiệp thi văn. Những Tản Đà, Thạch Lam, Bích Khê... vv... đều được ông nhắc nhở trong những trang sách này, và...

NHÂN CHỦNG HỌC VÀ LƯỢC KHẢO THÂN TỘC HỌC

Ấn phẩm "Nhân chủng học và lược khảo thân tộc học" của tác giả Bửu Lịch do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, ruột và lõi sách cứng cáp, chữ in rõ nét, sách đầy đủ trang. "Nhân chủng học" nguyên là một giảng khóa từ hai năm nay tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, và phân khoa Khoa học Xã hội, Viện Đại học Vạn Hạnh. Giảng khóa này được sửa lại, và bổ túc bởi một phụ lục gồm có những bài viết: 1....

MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH CHỦ ĐỀ VĂN CHƯƠNG

Ấn phẩm "Một phương pháp phân tách chủ đề văn chương" của tác giả Trần Nhựt Tân, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành lần thứ hai năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa trước và bìa sau, gáy còn nguyên vẹn. Sách dày 331 trang, ruột đầy đủ, chữ in rõ không bị nhoè. Nếu đối tượng của văn chương là cái-đẹp-văn-chương (le litteraire) nhằm làm cho ta rung cảm, kích động tâm hồn ta khiến cho mĩ cảm dấy lên thành một nhạc khúc bâng khuâng man mác, lâng lâng mơ màng, chơi...

LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ VÀ BANG GIAO QUỐC TẾ

Ấn phẩm "Lịch sử chính trị và bang giao quốc tế" của tác giả Hoàng Ngọc Thành, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên bìa gáy, sách đủ bộ 2 cuốn: cuốn 1 dày 366 trang, cuốn 2 dày 434 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. bộ sách Lịch sử chính trị và bang giao quốc tế gồm hai quyển, I và II, Quyển I tường thuật tình hình về chính trị  tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như mối bang...

NGUYỄN TRÃI

Ấn phẩm “Nguyễn Trãi” của tác giả Nguyễn Thiên Thụ, bìa do họa sĩ Văn Thanh thực hiện được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách chưa rọc, bìa gốc, gáy sách và lõi sách rất đẹp.  Nguyễn Trãi là một bậc công thần khai quốc thời Lê, một nhà chính trị, nhà ngoại giao, một triết gia, một nhà luân lý và cũng là một thi nhân. Ông đã đi sâu vào lịch sử dân tộc cũng như lịch sử văn học nước ta. Có rất nhiều học...

CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT TRONG ĐỆ NHẤT VÀ ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN 

Bộ sách "Chiến lược và chiến thuật trong đệ nhất và đệ nhị thế chiến" do tác giả Hoàng Ngọc Thành biên soạn, được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1974. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất, đủ bộ 2 cuốn. Sách có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy, chữ rõ. Lõi sách chắc chắn. Để bổ túc cho Bộ lịch sử chính trị và Bang giao Quốc tế thế giới hiện đại, từ 1918 đến nay và quyền Lịch sử chính trị và Bang giao quốc tế Âu Châu 1848-1914, chúng tôi cho ra chuyển...

HÁN VĂN TÂN KHOA BẢN

Ấn phẩm "Hán văn tân khoa bản" do tác giả Nguyễn Khuê biên soạn, sách được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, dày 400 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Hán văn có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ, học thuật nước nhà và là phương tiện tiếp thụ văn chương, tư tưởng Trung quốc - một nước có vị trí địa dư, quá trình lịch sử và nền văn hóa ảnh hưởng lơn lao đối với Việt nam. Bởi những lẽ đó, môn...

LỊCH SỬ ĐỊA CẦU

Ấn phẩm "Lịch sử địa cầu" của tác giả Trần Kim Thạch, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp. Sách  nguyên bìa gáy, ruột dày 129 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Sách Lịch Sử Địa Cầu nhằm mục đích đem những khám phá mới mẻ nhất của Khoa học và Địa Sử Học trả lời những câu hỏi then chốt về Triết học. Sách viết với mục đích phổ thông thường thức, cho nên chú trọng vào chứng minh và giải thích cụ thể. Mục lục: Chương I: Triết lý về địa cầu. Các...

TÌM VỀ DÂN TỘC - BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm “Tìm về dân tộc” của tác giả Lý Chánh Trung do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành lần thứ hai năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 101 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt, in số lượng giới hạn trên chất liệu giấy trắng, dày. Nếu suy nghĩ về hai chữ “dân tộc” bạn sẽ liên tưởng đến hình ảnh nào đầu tiên? Hãy thử suy nghĩ, tìm xem hai chữ đáng mến này có hàm chứa một thực tại nào không và...

PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH VĂN CHƯƠNG

Ấn phẩm “Phương pháp nghị luận phân tích và phê bình văn chương” của tác giả Nguyễn Thiên Thụ được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, ruột dày 235 trang, lõi sách chắc chắn.  Nghị luận nghĩa là bàn bạc, phân tích, phê phán một vấn đề nào đó để tìm hiểu và thẩm định giá trị của nó.  Ngày trước, các nho sĩ thường làm phú, kinh nghĩa, văn sách trong các kỳ thi.  Từ khi ta chịu ảnh hưởng của Pháp, các...

BÁN ĐẢO ẤN ĐỘ

Ấn phẩm "Bán đảo Ấn Độ" của tác giả Phạm Cao Dương, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Bộ gồm 2 cuốn, cuốn 1 dày 204 trang, cuốn 2 dày 184 trang.   Bán đảo Ấn Độ, bán đảo ba lớn phía nam của Châu Á, bán đảo lớn thứ hai trên thế giới. Là cơ quan chính để các cao nguyên Deccan, còn được gọi là bán đảo Deccan. Phía nam cho đến biển Ả Rập (tây nam) và...

THẨM MỸ HỌC THÔNG KHẢO

Ấn phẩm "Thẩm mỹ học thông khảo" của tác giả Nguyễn Văn Xung, sách do nhà xuất Lửa Thiêng ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 344 trang, ruột đẹp, chữ in rõ, lõi sách chắc chắn. Thẩm mỹ là phán đoán thầm giá về cái đẹp, đối tượng của Nghệ Thuật. Thẩm mỹ học vừa gần gũi, lại vừa khác biệt với một số ngành nghiên cứu có liên hệ đến nó. Vì có tính chất phần nào qui phạm, cho nên nó khác...
0972 873 962