NGUYỄN TRÃI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NTNTTPre75
Tác giả: Nguyễn Thiên Thụ
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 345

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Nguyễn Trãi” của tác giả Nguyễn Thiên Thụ, bìa do họa sĩ Văn Thanh thực hiện được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách chưa rọc, bìa gốc, gáy sách và lõi sách rất đẹp. 

Nguyễn Trãi là một bậc công thần khai quốc thời Lê, một nhà chính trị, nhà ngoại giao, một triết gia, một nhà luân lý và cũng là một thi nhân. Ông đã đi sâu vào lịch sử dân tộc cũng như lịch sử văn học nước ta. Có rất nhiều học giả nghiên cứu về Nguyễn Trãi, mỗi học giả sẽ nhìn ông với một nhân diện khác nhau. Có người đứng về phạm vi lịch sử để viết về ông, có người lại dựa trên quan điểm chính trị mà đưa ra nhận định về ông. Nhưng lại có không nhiều người nghiên cứu một cách tường tận về các tác phẩm của ông. Vì vậy, tác giả Nguyễn Thiên Thụ đã viết cuốn sách này, tìm đến Nguyễn Trãi bằng tất cả tấm lòng thiết tha của người nghiên cứu văn học, muốn đi sâu vào thế giới của Nguyễn Trãi và khai phá những miền đất hoang vu của Ức Trai tướng công. Đây là một tài liệu khảo cứu sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin nổi bật và quan trọng về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng chính trị, tư tưởng thi văn, ảnh hưởng của Nguyễn Trãi trong văn học sử Việt Nam. 

0972 873 962